STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Rudolf Leif Larsen

INDIANERERARBEIDET I PARAGUAY
 

 

 Det fins i dag ca 120.000 indianere, fordelt på 17 stammer. Flertallet av stammene bor i Chaco, mens de vi arbeider blant, guaraniene, bor i Øst-Paraguay (i tillegg fins de i Øst-Bolivia, Nord-Argentina og i Brasil). Disse består av 6 undergrupper, og vi arbeider blant 4 av dem: ava guarani, mbya, ache og dels blant pay tavytera-indianerne. Disse definerer seg som guaranies, og utgjør i Paraguay ca 30 - 40.000 individer. I tillegg kommer den øvrige befolkningen, som er blandet med guarani-indianerne, men som definerer seg som "paraguayere", mestisere", "de hvite". I praksis arbeider vi i en blandet befolkning, paraguayere og guarani-indianere, ettersom de også bor i de samme områdene. Begge gruppene snakker guarani (ev. med dialekt-avvik).

Norsk pinsemisjon startet arbeidet blant ava guaraniene og mbya'ene i Paso Cadena (fylkene Caaguazu og Alto Parana i Øst-Paraguay) i 1958. De første misjonærene var Bergliot Normoen, Gunvor Johansen og Ruth Kjelsås. Det ble startet skolearbeid og evangelisering, og snart var det en liten gruppe av troende på stedet. Etter hvert ble arbeidet utvidet rundt omkring Paso Cadena, og inkluderer nå også Canindeyu-fylket (nord for Paso Cadena)

 

I 1967 startet Anna Strømsrud opp arbeidet blant Pay Tavytera-indianerne og paraguayerne i Amambay - Concepcion-fylkene. Indianerarbeidet fikk god vekst på '70 - 80-tallet, men ble deretter dominert av arbeidet blant "paraguayerne". Det er et stort behov for å ta opp igjen arbeidet blant dette folket.
Det er bygd ca 30 skoler blant indianerne. Det er to videregående skoler. Mange har fått hjelp til høyere studier (lærerskole, juss, sykepleie etc). Mange av skolene, jordbruksprosjekt, stipender, organisasjons-opplæring etc har vært finansiert av NORAD / norske pinsemenigheter.

 

Situasjonen i dag:

 1. Det er en voksende kirke blant "paraguayerne". De har overtatt institusjoner som misjonærene bygde: barnehjem i Ypacarai, daghjem i Pedro Juan Caballero, Evangeliesenter i Atyra og Caacupe. I både Ypacarai og Pedro Juan Caballero fins en grunnskole i menighetens regi. Det overføres endel økonomisk støtte til denne delen av arbeidet.

 

 1. Blant indianerne er det en liten kirke. Lederne er indianere, men trenger misjonær-oppfølging. Det jobbes med å få unge ledere på Bibelskole.

 2. Skolene fungerer med indianer-lærere. Det er ca 1500 - 2000 elever i skolene. Skolene drives med nasjonalt tilsyn (Skoleministeriet).

 3. Prosjektet Kuatiane'e: Indianerne samler inn lokalt stoff, og det lages bøker for leseopplæring, samt lesebøker for større barn i indianerskolene. Prosjektet har fungerer i noen år, og er nå inne i sin siste prosjektperiode (2010 - 2014). Budsjettet er på ca 1.120.000 kr, og finansieres av NORAD + 10 % egenandel fra menigheter og enkeltpersoner. Pr dato gjenstår ca 30.000 kr for å fullfinansiere prosjektet for 2011. 2012 - 2014 blir nye utfordringer.
  Prosjektet drives i Paraguay av et språk-kontor, med Dr. Almidio Aquino som leder. Han er språkforsker og har en doktorgrad i teologi. Han er en flott forkynner, og har arbeidet blant indianerne store deler av livet. I tillegg er det regnskapsfører, sekretær, samt bokutviklere. Prosjektet har en egen prosjektkomite, som består av indianere fra det området hvor en til enhver tid arbeider. F.t. arbeides det blant tre grupper: ache, ava guarani og mbya-indianerne.
  Det er nå 11 personer fra disse tre stammene som får støtte til høyere utdanning.
  Rudolf Leif Larsen fungerer som konsulent (kontakt mellom prosjekt og PYM), og har ansvaret for den direkte kontakten med prosjekt-kontoret, oversetter korrespondanse etc.. Prosjekt-ansvarlig i PYM er Solveig Irene Seland. Vi besøkte prosjektet i november 2010.
  Se også:
  KUATIANE'E-PROSJEKTET

 4. Misjonærer blant indianerne: Vi er tre familier som reiser "fram og tilbake". Det er Gunvor og Ingvald Skretting, Anne Lise og Ole Johs Jorud, sam oss, Brit-Lajla og Rudolf Leif Larsen (dro til Paraguay første gang i 1976).
  I tillegg er Kjellaug Palma Sjølund fast i Paraguay. Lars Førland og Inger Johanne og Inge Bjørnevoll reiser også mer "fram og tilbake". Disse arbeider vesentlig blant "paraguayerne". 
   

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com