STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

                                                                                    

  Brev fra Ignacio, elev på bibelskolen ITF, juli 2012

 Villa Elisa den 9. juli 2012.

Jeg heter Ignacio Portillo Vargas. Jeg er 21 år, og kommer fra distriktet Curuguaty i Canindeyu-fylket. Det er omkring 250 km fra Asuncion.

Jeg tilhører familien til Saturnino Portillo og Matilde Vargas. Jeg har 9 søsken; 5 jenter og 4 gutter.

Jeg ble ikke født i en kristen familie, men ved Guds hjelp ble min familie kjent med den Herre Jesus Kristus, så nå er hele familien kristne.


Da jeg var 19 år omvendte jeg meg, og etter 8 måneder ble jeg døpt, og følger nå Herrens veg.

 

Arbeidet mitt i kirken er å lede lovsangen. Men forkynnelsen er svært viktig i menigheten for at ikke-kristne skal omvende seg. Derfor ønsker jeg å bli predikant.

Og dette er motivet for at jeg kommer på dette instituttet, ettersom jeg har en visjon om å arbeide for Herren.

Nå har vi gått igjennom studie etter studie, og jeg har lært mye i Guds Ord, og de kunnskapene som jeg får dette året, vil jeg undervise, for det er et stort behov i menigheten der jeg bor.

Og jeg takker, kjære venner og menigheter, for at dere gav støtte for å gå på dette instituttet. For det har vært av stor verdi for oss som har mottatt deres støtte.


Jeg ønsker Guds rike velsignelse, å må Gud fortsatt beskytte vennene og menighetne som gav oss sin støtte.

På vegne av en elev på ITF: Ignacio Portillo  

ORGINALBREVET

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com