Hovedside 

Vårt Land 28.11.2007

Skiller misjon og bistand

Forskere har undersøkt arbeidet til fire misjonsorganisasjoner. Misjonsalliansen og Normisjon kommer best ut.

Av Turid Sylte

Publisert  13.11.2007 - 07:31 Oppdatert 13.11.2007 - 12:34

De fire organisasjonene lar ikke religion styre bistandsarbeidet. Men de må kunne mer om urfolks rettigheter.

Det er hovedkonklusjonene i en ny rapport. To forskere har sett på om misjonsorganisasjoner i sitt bistandsarbeid tar godt nok hensyn til urfolks rettigheter.

Ekte bistand. De har undersøkt fire organisasjoner: Misjonsalliansen, Normisjon, Norsk Luthersk Misjonssamband og Pinsevennenes Ytremisjon.

Alle er tilknyttet paraplyorganisasjonen Bistandsnemnda, som mottar den største andelen av bistandsmidler til norske frivillige organisasjoner.

Rapporten er utarbeidet av Axel Borchgrevink ved Norsk utenrikspolitisk institutt og John-Andrew McNeish ved Christian Michelsens institutt. De konkluderer med at undersøkelsene har gitt et mer positivt og nyansert bilde av utviklingsarbeidet som drives av misjonsorganisasjoner.

«Utbredte oppfatninger av at disse organisasjonene bare er ute etter å gi mennesker en religiøs overbevisning, har vist seg å være feil», heter det i rapporten.

Forskerne mener alle de fire organisasjonene har et genuint ønske om å fremme utvikling og sosial og økonomisk velferd for målgruppene i prosjektene.

Mangler kunnskap. Men forskerne har også funnet svakheter. Organisasjonene har for liten kunnskap og bevissthet om urfolks rettigheter og internasjonale avtaler rundt dette. Her er det forskjell på organisasjonene.

Vi er grovt sett ganske imponert over to av dem, Misjonsalliansen og Normisjon, og litt mindre imponert over de to andre, sier Borchgrevink.

Han påpeker at Misjonsalliansen og Normisjon har revet bistandsarbeidet løs fra de lokale kirkene, og at det er en fordel.

Et problem man ser i en del sammenhenger, for eksempel i Latin-Amerika de siste tiårene, er en ganske stor fremvekst av protestantiske kirkesamfunn. Noen steder kan du plutselig ha åtte-ti kirker. Det skaper noen ganger lokale motsetninger og bryter ned fellesskapet i lokalsamfunn. Å jobbe mer økumenisk og mot flere kirkesamfunn, er en måte å overskride slike tendenser, mener Borchgrevink.

Vil lære. Arne Kjell Raustøl, nestleder i Bistandsnemnda, er godt fornøyd med rapporten.

Den viser at misjonsorganisasjonene også er i stand til å arbeide med urfolk, samtidig som den påpeker en del svakheter og hvor organisasjonene har et læringspotensial.

Raustøl understreker at Bistandsnemnda vil samle de 18 organisasjonene som er medlemmer for å øke kunnskaper og bevissthet om urfolks rettigheter: Dette er spørsmål vi vil jobbe spesielt med i år og neste år, sier han.

Relaterte filer

Hovedside