STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

 Veronica Martinez -  Elev på Bibelskolen ITF 2013 

 

11.04.2013

Filadelfia-menigheten (Ypacarais utpost) en Jesu soldat.

Jeg hilser med Herren Jesu Kristi fred, og ønsker de beste velsignelser for ditt liv, familie og menighet!

Jeg heter Veronica Elisabeth Marinez M.. Jeg kommer fra byen Emboscada. Neste uke fyller jeg 22 år.

Jeg takker Gud for at jeg får muligheten til å være på dette sted, og også fordi Gud har gitt med dette studie-stipendet fra dere. Må Herren velsigne alltid, og at hvert sted som dere trår, må bli velsignet, og at deres land opplever framgang.

Det flotteste for dette år, er at Gud har gitt meg muligheten til å være her. Da jeg var 15 år gammel, ville jeg komme hit for å studere. Men ettersom jeg da var mindreårig, kunne jeg ikke studere. De sa at når jeg fylte 22 år, da kunne jeg studere.

Så ringer pastor Rosalino til min far, og spurte om jeg ville studere. Men jeg hadde en jobb, og jeg sa:»Gud, hva gjør jeg?

Hvordan skal penger komme til hjemmet mitt, så jeg sa, at hvis det er Din vilje, så drar jeg i ditt navn!» Så kom dagen for å dra til internatet. Jeg viste at det var et stipend, men jeg viste ikke at i dette stipendet var en velsignelse, og jeg takker Gud for hans velsignelse, og jeg takker også den som er fadder. Men det fineste med det som jeg har sagt, er de sa til meg da jeg var 15 år, at når jeg fylte 22 år, så kunne jeg dra til internatet. Jeg hadde glemt dette, men en dag da jeg tenkte på studiet og


 

stipendet, så ble det plutselig tent et lys i mitt sinn, at når jeg fylte 22 år så skulle jeg få dra, og nå er jeg altså på ITF, et sted hvor Gud lærer meg mange ting, og jeg lærer hvordan en må vente på Gud. Jeg ventet i 6 år, og Gud åpnet døren, selv om jeg i disse årene tvilte på at dette ville skje. Men Gud kjenner hjertes ønsker, og Han oppfylte mine ønsker. Dette året som jeg skal være på ITF vil jeg ernære meg med Hans Ord, og Gud vil oppfylle det som Han vil oppfylle og gi meg i livet. For Gud har store ting for mitt liv, og nå forbereder jeg meg for å i morgen forkynne Hans Ord. Jeg har en profeti som Gud gav meg: Jeg skal la deg bli kjent med steder som du ikke kjenner eller betrådt. Det fins et folk som venter på deg, så forberede deg, min datter. Jeg vil være med deg. Dette året bekreftet Gud det som Han hadde gitt meg ved en tjener.

Ved å være her har vi feltarbeid sammen med skolekameratene og ledelsem, og det er en velsignelse for mitt liv å dele og bli kjent med steder jeg aldri har vært og forkynne Hans Ord. ITF er det flotteste som Gud har gitt meg, for å bli kjent med Gud. Jeg har mange ting å fortelle som en takk, og jeg vet at Gud vil gi meg en mulighet til å fortelle alt som Gud gjør i mitt liv, og det jeg lærer på vegen.

Mange velsignelser!

 

Med hilsen student med stipend på ITF,

Veronica Elisabeth Marinez M.

ORGINALBREVET

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com