STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

 Fredy Natanael Benitez Caballero  -  Elev på Bibelskolen ITF 2013 

 

11. april 2013


Jeg heter Fredy Natanael Benitez Caballero.


Jeg vil takke så hjertelig vennene i Norge som har hjulpet meg for å studere på ITF, for å øke mine kunnskaper i Guds Ord, og for å tjene Gud.

Det er bare Herren som kan betale dere igjen for alt dette.

 

 

 Orginal-brevet

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com