STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Javier Rodriguez -  Elev på Bibelskolen ITF 2013 

 

Hei, venner i Norge.

Må Guds fred være med dere!

 

Jeg heter Javier Rodriguez, og er født i 1995. Jeg er 17 år. Jeg kommer fra kolonien Loma Tasy, distriktet Itakyry i Alto Parana-fylket.

Først vil jeg si at jewg er takknemlig til dere, slik at jeg kan være en del av elevene på ITF. Jeg takker dere for stipendet jeg har fått for å studere og lære å kjenne Herrens Ord.

 

 

Denne første måneden har jeg lært mye, og jeg vil fortsatt lære mye, ettersom dere hjelper oss for å studere. På grunn av min økonomiske situasjon, ville jeg ikke ha kunnet studere teologi på dette instituttet. Derfor takker jeg dere, som Guds barn, og folk med et godt hjerte, og dere oppfyller det som Herren har befalt, og som vi må fortsette å fullføre.

Så igjen, mange takk, og må Herren velsigne alle vennene i Norge!

TAKK FOR STIPENDET!

 

Her kan du se orginalbrevet!

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com