STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

Oscar Ortiz Salgueiro -  Elev på Bibelskolen ITF 2013  

 

11/04/2013

Hei!

Jeg hilser med Herrens fred!

Jeg heter Oscar Ortiz Salgueiro. Jeg er 20 år. Jeg kommer fra Yvypyta i Canendiju-fylket.

Jeg er virkelig svært glad for å være elev på ITF, noe som jeg kan takke dere, venner i Norge!

Jeg vil si dere at jeg lærer mye fra Bibelen, og vil utdanne meg i Guds Ord for å kunne tjene, noe som er mitt hjertes ønske, og drømmen som er i mitt hjerte, er blitt realitet takket være Guds

 

 folk som vet hvordan de bør så (investere) Guds Ord.

Hvis det ikke hadde vært for Gud, og student-støtten, ville jeg ikke ha vært her.

Jeg takker Gud og dere for støtten dere gir.

Enda en gang, norske venner: må Gud velsigne dere.


Oscar Ortiz S.

 

Orginalbrevet

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com