STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 Marcelino Ferreira

Villa Elisa, Paraguay den 1. mai 2015 

Kjære venner i Norge

Jeg henvender med til dere med mye respekt, og hilser med fred fra Herren!

Jeg heter Marcelino Ferreira, og vil skrive litt om meg selv.

Jeg kommer fra Tobat, fra en familie på fire, min far, mine to søskener, og jeg. Det er bare jeg som  er kristen,, men jeg mister ikke håpet på at de en dag skal mottaJesus i deres hjerter.

Jeg har tilhørt Filadelfia-kirken ett år og fire måneder, og jeg har et stort ønske om å tjene Herren, og det er derfor jeg er her.

Jeg har flere mål jeg vil nå, om Gud gir meg mulighet: jeg vil fullføre dette studie på best mulig måte, for så å undervise det

 

 

 

som jeg har lært, spesielt for ungdommene; de er min største bekymring, for de blir fristet hele tiden i denne verden uten kontroll og dominert av fienden.

Noe annet jeg vi si dere, er at jeg er svært takknemlig for at dere gir denne store muligheten til unge mennesker, og til meg slik at vi kan lære Ordet bedre å kjenne, og spesielt få kunnskap slik at vi kan mobilisere oss i Guds vilje. Jeg vil studere, og gi Ham oppmerksomhet, for jeg setter stor pris på det som blir gjort skikkelig. Jeg vil ikke forkaste eller miste det som Gud har gitt meg gjennom dere.

Vel, det var det jeg ville skrive, selv om det er mye jeg ville ha sagt, men det blir for langt.

Enda en gang mange takk, venner, og jeg sier det av hjerte, og må Gud velsigne dere i alt det dere gjør, og jeg ønsker dere styrke for fortsatt arbeide, og at deres hjerter fylles med stor glede i det dere gjør.

Je avslutter med mange hilsner, og en skikkelig omfavnelse, venner, og må Guds fred alltid være med dere!

 

Marcelino Ferreira 

Orginal-brevet

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com