Hovedside

Vol. 1999 No. 1

17. februar 1999

Paso Cadena-nytt

Nytt fra indianerarbeidet i Paraguay ved Rudolf Leif Larsen


Crispin Caballero Vera uteksaminert som lærer!

Så langt vi vet, er den første ava-chiripa-indianer uteksaminert som lærer. Og det er med stolthet vi ser at pågangsmot fra CRISPIN og god støtte fra misjonærer og støttepartnere, har gitt et så flott resultat. Misjonærene Gunvor og Ingvald Skretting deltok på avslutningen av lærerskolen:

Det var en høgtidsstund for oss vi var møtt frem ved lærerskolen "Ignasio A. Pane" i Ypacarai, for å være med på utdelingen av eksamensbeviset til Crispin. Da jeg så han kom marsjerende inn sammen med de andre studentene, var det mange tanker som streifet om i hodet mitt. Jeg tenkte på den lille enkle hytta som foreldrene bor i, men mest gikk tankene til onkel til mor til Crispin, Juan Paulo Vera. Han var en av de virkelig store høvdingene for ava-chiripa guarani stammen, som også Crispin tilhører. Han var høvding i Paso Cadena da de første misjonærene kom hit for snart 41 år siden. Denne høvdingen hadde vidsyn, og forsto betydningen av at folket hans fikk skolegang, han åpnet opp for dette, og nå fikk en av hans nærmeste familie eksamensbeviset som lærer, og det ved den private lærerskolen som har et meget godt renome.

Crispin har slitt for å nå dette målet. Bodd mange år borte fra familien sin, men han har holdt ut. I tillegg til lærerskolen har han tatt to år av et treårig språk-studium i guarani. Av dette studiumet har han nå et år igjen. Han vil nå forsøke å fullføre dette ved siden av å undervise ved skolen i Paso Cadena. Han har fått en avtale der han kommer ned til skolen i Ypacarai hver tredje lørdag, og så studerer på egenhånd hjemme. Når dette    er avsluttet vil han også bli språklærer i guarani, og det er ei bra tillegg.

Jeg vil  også frembringe en takk til    dere    som gjennom Rudolf har vært med og gitt Crispin  denne muligheten  til utdannelse. Denne støtten som dere har bidradd med, har betydd veldig mye. Ikke bare for Crispin, men for hele lokalsamfunnet i Paso Cadena. Det at de nå har fått en kvalifisert lærer av sine egne, vil ha mye å si for den videre utviklingen i dette området. Når jeg nå takker dere for dette, så er det også med et ønske og håp om at dere fortsatt vil være med, slik at vi i fellesskap kan gjøre en innsats, som vil bedre levekårene til indianerene i Paso Cadena.

Hjertelig takk skal dere har, og vi ønsker dere aue Guds rike velsignelse.

Vennlig hilsen Gunvor og Ingvald Skretting

REGNSKAPET 1998

Inntekt

 

 

Utgifter:

 

Beh.l.jan.98         

1111,34

 

Utsendt

7300,00

Gaver      

895000

 

Omkostninger           

72,00

Renter

 32.00

 

Beholdning 31. des   

2721,34

SUM

10093.34

 

SUM

10009,34

 

Pengene sendes kvartals-vis, og derfor er det endel så står over til første kvartal 1999.

Jeg håper du vil fortsette støtten til Crispin dette siste året på skolen. Det er svært viktig, ettersom vi trenger den kompetansen i skolearbeidet i Paso Cadena.

Må Gud velsigne deg rikelig

 

Hovedside