STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Eulalio (Lalo) Garcete, Paso Cadena, Paraguay, døde den 17. august, bare omkring 60 år gammel. Dermed har vi paraguay-misjonærer mistet en kjær medarbeider.
Eulalio arbeidet på 70-tallet sammen med byggmesteren som satte opp husene på misjonstasjonen Eben Ezer i Yvy Yau. I 1979 kom han og Rosa til Paso Cadena. Hun var lærer, og han ville arbeide som evangelist, men snart var han også engasjert som lærer i indianerskolen. De fikk dermed videreføre det gode arbeidet som Rosas foreldre, Hayde og Joel Bogado hadde hatt blant indianerne. Eulalio utviklet seg til en habil forkynner, og undertegnede hadde stor støtte i ham i menighetsarbeidet. De fikk være med å utvikle barneskolen til å bli godkjent som nasjonal skole. I 1987 tok han over som pastor for den lille menigheten i Paso Cadena. Her fikk han utvikle sine talenter som sangforfatter og sangene hans ble mye sunget i menigheten. Han var ivrig med utpostmøter, og fikk en fin inngang blant alle i området. Sammen sørget de for kontinuiteten i arbeidet.
Noe senere ble han pastor for en liten baptistmenighet et stykke fra misjonsstasjonen, og fortsatte samtidig som lærer i indianerskolen. Gjennom disse 31 årene er det svært mange barn som har fått sin skolegang hos ham, og tilsvarende har mange fått evangeliet forkynt på hans vakre guarani-språk.
Rosa og Eulalio fikk 7 barn, som de har hjulpet fram til høyere utdanning.
Vi lyser fred over hans minne!

 

Rudolf Lief Larsen

 

Dette stod i Korsets Seier den 28. August 2010:

 

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com