Skriv ut '' Evaluering utfordrer fordommer ''

Hovedside 

 Colonia Indigenista Eben-Ezer
Amambay, Paraguay den 26.04.1979

NORAD
Pinsevennenes Ytre Misjon

OSLO

Årsrapport 1978 - helseprosjektet.

1. Driften

Arbeidet har fulgt samme møsnster som tidligere. Kontakten med den lokale befolkningen er blitt betydelig utvidet. Dog er det begrenset hva to kan gjøre blant mere enn 5000 mennesker. Vi har et godt forhold til de lokale myndigheter, og likeså er forholdet til INDI (myndighetenes kontor for inaianersaker) og Forsvarsdepartementet (ansvarlig for indianersaker) det aller beste, Vi har hatt noen besøk fra INDI, og likeså har vi gjentatte ganger vært på INDIs kontor.

2. Personell.

Vi har vært to noeske sykepleiere (ektepar - den ene er jordmor), og vi ble dessverre sterkt forhindret i arbeidet pga sykdom (hepatitt) hos Rudolf Larsen. I tillegg er det på hospitalet en fast assistent, samt vaskehjelp. Pga meget dårlig økonomi kan dette ikke økes
Det skulle være mulig å øke antallet av assistenter, men det krever bedre økonomi. Fra 1980 får vi en innfødt sykepleier. Likeså blir vi i juli avløst av to norske sykepleiere.

3. Spesialt for helseprosjektet.

Det ble behandlet ca 275 pasienter poliklinisk. I dette inngår vanloige behandling av syke, svangerskapskontroll, mor-barn arbeid, vaksinering. Det har vært 41 fødsler, ca 400 tanntrekninger, og omkring 955 liggesøgn
Dette arbeidet gjøres blant indianere og mestisere. I tillegg er det endel oppsøkende virksomhet (ikke registrert) blant indianerne som bor utenom kolonien.

For jordbruksprosjektet vil Anna Strømsrud gi opplysninger.

 

Med hilsen

 

Brit-Lajla og Rudolf Larsen

Caixa Postan 161

799000 - Ponta Pora

Mt, BRASIL

 

Hovedside