STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Fortuna-kolonien den 25 januar 2012

Kjære misjonær.

Jeg hilser deg fra Fortuna, Paraguay, med fred fra Jesus Kristus.

Først vil jeg takke Gud for ditt liv, og mange takk til alle mine venner. Jeg vil sende denne informasjon om Herrens arbeid, slik at dere er klar over hva som virkelig skjer her. Jeg takker Gud  for hans uendelige barmhjertighet,. Min familie og jeg holder oss fast på Herrens veg. Vi har oppnådd en vekst på omkring 60 % i Herrens arbeid. Dette året har vi døpt 43 oersoner, det har vært 10 ekteskapsinngåelser, og nye utposter., som "Loma Tajy", , Itakyry-distriktet, Alto Parana-fylket hvor en ønsker å bygge en kirke. "Colonia Ita Vera", Corpus Crist-distriktet hvor en innvieten liten kirke. Boplassen "16 de julio" er en ny utpost i Corpus-Cristi-distriktet. "Colonia Indigena Yakaju", Curuguaty-distriktet, hvor en vil bygge en ny kirke. Vi har innsatt nye arbeidere, diakoner, medarbeidere, og vi er nå totalt 180 medlemmer som er trofaste. For å være 100 % må vi være 400 medlemmer. Dette ble vurdert i årsmøtet, og alle vennene er svært innstilt på å nå dette antall medlemmer.

På årsmøtet ble avviklet som normalt. Som det første punktet informerte arbeiderne om sitt arbeid for Herren. Under det andre punktet snakket vi om ansvaret som hver enkelt arbeider og pastor har. Som tredje punkt ble menighetens visjon behandlet: forkynnelsen av Guds Ord for å nå de fortapte. Under det fjerde punktet snakket vi om de troendes moralske liv, spesielt pastorene i menighetene.

Deretter ble kandidatene til Bibelskolen ITF presentert, og årsmøtet godkjente 6 personer. Ved avslutningen av samlingen, forklarte jeg som leder (president) mine problem m.h.t. å besøke stedene, ettersom vi ikke har økonomiske ressurser til å arbeide på fulltid i Herrens arbeid.

Bror Anibal Diaz kom ikke denne gangen, ettersom hans budsjett var på 1 million. Derfor kom en lærer fra Curuguaty, pastor Oscar, lærer på Bibelskolen til Asamblea de Dios, og han underviste i tre tema: Bønn, ekteskapet, og den fordekte arbeider. Vennene var svært fornøyde, og årsmøtet ble avsluttet på normalt vis.

Med hilsen

Ignacio Gimenez

Leder (pastor presidente)

Orginal versjon

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com