STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Brit-Lajla og Rudolf’s side

 

I 1976 dro familien Larsen – Brit-Lajla og Rudolf med barna Elisabeth og Ruben til Paraguay. Minstegutten, Ariel fulgte med i 1980. Vi ble sendt av
Pinsemenigheten Filadelfia, Bodø for å delta i misjonsarbeidet i Paraguay gjennom den paraguayske stiftelsen ”La Mision Norma”.

Dermed ble kontakten med guarani-indianerne etablert, noe som skulle resultere i flere års arbeid sammen med det folket. Det resulterte i mye kunnskap om Paraguay, guarani-folket, og misjon generelt i Paraguay, noe vi vil dele med leserne.

I tillegg finner du mye stoff om misjonsarbeidet og misjonærer i Paraguay. Alt stoff er enten eget, eller ting som er offentliggjort i Korsets Seier eller andre blader, samt koblinger til internettsider. Du finner referanser på alle sidene. Nødvendig tillatelse er innhentet fra bladet Korsets Seier og andre skribenter.

Vi kom hjem i 1987, og arbeidet på sykehuset i Larvik; Brit-Lajla på medisinsk poliklinikk og Rudolf som avdelingssykepleier på anestesiavdelingen fram til oktober 2005.

Vi fikk da 2 års permisjon for å reise til Paraguay for å arbeide der i perioden oktober 2005 - juni 2007. Og pr juli 2007 er vi begge tilbake i våre jobber på Larvik Sykehus.

I juni 2008 og 2009 var vi tilbake i Paraguay. Rudolf fikk i oppdrag fra PYM å følge opp et skolebokprosjekt. Dette blir fulgt opp ved korte besøk ute, samt via Interenett.

 

Sendebrev for perioden 1976 - 2004

Elisabeth og Davids arbeid  i Mosambik

 

FILMER

Fra 2004  (det siste brevet nederst)

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com