STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 Takkebrev fra Felicia Mercedes Salez

                     Itanarami, Paraguay den 1. oktober 2012

Jeg heter Filicia Mercedes Sales, og jeg henvender meg til Dem for å takke for den økonomiske støtten som jeg har mottatt via organisasjonen Proyecto Kuatiañe'e. Jeg kjenner meg svært lykkelig, for gjennom Dere som jeg ikke kjenner, er mine drømmer om å bli en profesjonell blitt realisert. Jeg ser at miff folk, indianerne, lider mye på grunn av dårlige livsforhold, ettersom de ikke har muligheter til å studere. Men takket være nordmennene, for livet til store protagonister, som Anna Strømsrud, Ole Johannes Jorud, som gjennom prosjektet har konstruert skoler, helsestasjoner, og videregående skole.

I min koloni Itanarami, er det mer enn 2.500 barn, og som er flinke til å komme til de offentlige skolene. Det er ungdommer som får muligheten til av fullføre videregående til 9. klasse - på skole bygget av «Mision Norma». Gjennom Proyecto Kuatiañe'e via koordinator Dr. Almidio Aquino får vi midler som Dere sender til kurser for lærerne, spm da får mulighet til etterutdanning.

 

 

 

 

TAKK til den Herre Jesus Kristus for den kjærlighet som dere har til indianerne i Paraguay. Jeg vet ikke hvordan jeg skal takke dere. Men jeg vet at gjennom min lærergjerning vil jeg overføre dette til barna i min koloni, som en takk til deres land som alltid har velsignet oss.

Jeg vil også fortelle at vi er instruktører for LIPPEN (søndasskoleforbund i Paraguay), og vi har et stort ønske om å evangelisere blant barna i alle distriktene rundt Villa Ygatemi.

Min drøm er å åpne et indiansk tilsynskontor for alle skolene i Villa Ygatemi-sonen. Jeg ber til herren om økonomiske ressurser til et kontor til dette, samt utstyr. Utdannelsen er en lang historie, men jeg vil at dere skal vite at min drøm er å få til en utdanning som «paraguayerne» (mestiserne) har, en kvalitets-utdanning .

Mange takk!

Med kjærlighet fra en student,

Felicia Sales med familie

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com