STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Reise til Sør-Amerika November - desember 2013

 

Rudolf Leif Larsen

 

 

Den 1. desember kom vi (Solveig og jeg) til Paraguay. Samme kveld var jeg i Filadelfia, Asuncion  avslutningen for Bibelskolen ITF. Til tross for dårlig vær med mye regn, var salen omtrent full. 14 stykker hadde sin avslutning. 9 stykker hadde stipend fra Norge. I tillegg er det regionale kurser som har sine avslutninger lokalt nå i desember.

Det var et fint møte med mye sang, hilsener og overrekkelse av diplomer. Disse unge kommer fra de fire Filadelfia-sammenslutningene i Paraguay, og noen av disse var indianere.


I den påfølgende uken var det hver dag møter på prosjekt-kontoret for Bok-prosjektet, samt et besøk hos den norske konsulen for å informere om arbeidet.

Hele staben var samlet på prosjekt-kontoret i Asuncion, og mandag var også medlemmene i prosjekt-komiteen der (indianere og andre). Dette er nyttige samlinger, hvor en får gjennomgå diverse prosedyrer, regnskap, planer etc sammen de prosjekt-ansatte.

 

 

Dette prosjektet avsluttes den 31.12.2014. Det er ønske om å fortsette, men det er svært vanskelig å få støtte til egenandelen. Min pastor og jeg har sendt ca 80 brev pr post + 250 pr epost til pinsemenigheter i Norge. Fikk omkring 20 svar, samt kr 5.500 i støtte. Jeg mangler for 2013 ca 15.000 kr, og ca 70.000 kr for 2014, og enda mer for 2015 og videre. Håpet er jo å få betalt egenandelen i løpet av 2015.

Konsekvensen blir at dette arbeidet antagelig må avsluttes. Det er trist med tanke på alle som ikke får studie-støtte, skole-hjelp, samt inngang til nye grupper av indianere som et slikt prosjekt kunne gi.


I tillegg besøkte jeg venner i området, samt noen i Ypacrarai. En uke er kort tid....


Men, Brit-Lajla og jeg skal tilbake i februar, så da blir det vel tid til å treffe venner rundt omkring.

 

 

 På prosjekt-kontoret

Avslutning på Bibelskolen ITF

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com