STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

  Interviu med Fransisco Sales, indianerleder og kristen

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com