STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Sendebrev fra Ignacio Gimenez

 

Fortuna den 19. August 2014

 

Kjære misjonær og venner!!

Vi hilser dere alle med Herrens fred. Først vil jeg takke Gud for deres liv, for uten dere har det vært umulig for meg å realisere dette flotte arbeidet på det nye stedet hvor jeg er pastor. Sannheten er at jeg arbeider i en svært fattig koloni, hvor det er mange behov. Herren sendte meg hit i 2010, og i fire år har vi hatt møter hjemme hos Honorio. Han er nå eldste i menigheten. Vi begynte under et tre, og etter fire år har vi et tempel. Dette året har jeg vært i kontakt med Fylkesadministrasjonen i Canindeyu, og de skal nå bygge to skolesaler med kontor her i kolonien. Det er heller ikke strøm her, men nå er det åpnet et prosjekt, og ved slutten av året kommer strømmen hit. Jeg arbeider i tro, og jeg har stor tro til Herren at denne kolonien skal bli forvandlet i Jesu navn, og jeg er sikker på at dette stedet

skal oppnå mye. Derfor trenger jeg hjelp fra menighetene i Norge. Misjonær: nå trenger jeg midler for å kjøpe klær til barna. Det er mange barn uten sko og klær. Jeg ønsker å kjøpe pakker med brukte klær som kommer fra Brasil. Hver pakke koster ca 270 kr (200.000 GS), og jeg vil kjøpe 3 pakker, slik at det når alle.

 

Denne gangen var det veldig flott å feire barnas dag. Vi gav en liten hjelp til menigheten i Fortuna og Mytuy, men jeg kunne ikke ta bilder fra alle steder, ettersom jeg dro for å organiserer der jeg er pastor, i Itaymi-kolonien. Men det var virkelig flott, og jeg sender foto fra disse aktiviteter.

Velsignelse til alle. Hilser til hver av dere med et kraftig kristent håndtrykk.

 

Med hilsen

Ignacio Gimenez

Pastor / evangelist i en ny sone. ORGINAL-brevet

 

Rudolf skriver:

Ignacio gjør en flott jobb. Han får litt hjelp til å kjøpe bensin til motorsykkelen. Denne gangen også litt til barna.

Etter flere SKYPE/mobilsamtaler med flere ledre, forstår jeg at indianermenigheten har det bra, og de prøver å nå ut til nye steder.

Kirken har egen Facebook-side, og den finner du her: https://www.facebook.com/iglesia.filadelfiaindigena?fref=ts

KANSKJE du vil støtte arbeidet? Klikk HER!!

 

 Nedenfor finner du en film fra ITAYMI:

 

 

Alternativ tilgang til filmen: KLIKK HER!

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com