STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Fortuna 25. september 2014

Ignacio Gimenez - informasjon om "ungdomsfesten" - og Itaymi.

 

Fred fra Herren!


Jeg anstrengte meg for å dra til Curuguaty, for veien er svært dårlig. Jeg ville sende bildene fra aktivitetene for ungdommene. Mange takk for alt. Det flotteste er at to ungdommer omvendte seg.


Jeg vil også informere om at kirken i Itaymi trenger 24 takplater i zink, 3,0 m lang og 1,10 meter brede.Jeg spurte noen steder

 

her i Curuguaty om prisen, og den varierer mellom 150.000 Gs (NOK 220) og 170.000 Gs (NOK 250), og de dårligste koster 100.000 Gs (den er svært tynn). Vi må bruke de mest sikre. Slik tenker jeg.

Velsignelse!!

Jeg hilser alle!!

 

Ignacio Gimenez

pastor / evangelist

ORGINAL-brevet

 

Bilder fra "el dia de la juventud" - ungdomsdagen - i kirken i Fortuna:

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com