STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 November 2014

Informasjon om Bok-prosjektet

 

Bok-prosjektet er nå inne i siste del av nåværende prosjekt-periode (avsluttes den 31. desember). Det jobbes nå med å avslutte arbeidet med bøker til Ache'ene (1 - 6. klasse).

Nå i november er det en større evaluering av det som er gjort de siste 4 årene, og vi er jo spente på resultatet. Dette vil påvirke arbeidet framover.

De siste månedene har vi også arbeidet med planer for 2015 og videre. Etter anbefaling fra DIGNI (Norsk Misjonsråds kontor for bistand) er det utarbeidet en søknad for 2015, hvor vi ønsker å ferdigstille arbeidet for ache-indianerne. Det gjelder lærebøker for de siste 3 trinnene i folkeskolen.

Samtidig vil vi se om det er ønskelig / mulig å starte opp igjen arbeidet i Nord-Paraguay blant Pay-Tavytera-indianerne. Anna Strømsrud startet arbeid der i 1967, og, vi sammen med flere andre var der på '70 - '80-tallet.

Vi vil nå bruke 2015 for å finne ut om folket i nord ønsker slik hjelp. I utgangspunktet gjelder det produksjon av lærebøker, stipender til lærer-utdanning, pedagogisk oppfølging av lærerne i indianerskolene, samt eventuelt skolebygg.

Det fine er jo at vi fremdeles har kontakt med indianer-ledere i området, spesielt lederen for hospitalet i Yby-Yau (der vi jobbet).

 

I tillegg til dette sosiale arbeidet, ønsker vi å starte opp et evangelisk arbeid blant Pay-Tavytera'ene. Det fins endel troende blant dem, og det ville være interesant å arbeide sammen med disse, om mulig. Det er også ønskelig å utfordre andre troende indianere til å arbeide blant dette folket (som misjonærer).

Forutsetning for å søke om et nytt prosjekt, er at egenandelen er sikret. Totalt vil egenandelen bli å ca 200.000 kr pr år. Vi håper jo at de som nå støtter arbeidet, vil fortsette med dette. Men ettersom dette ikke er tilstrekkelig, vil vi søke etter andre støtter.

 

Ganske nylig var Almidio Aquino med sine medarbeidere på kulturuke / skole-bok-utdeling i ache-kolonien Kuentuvy. Det ble en flott samling sammen med mange ache'ere. Det interesant er at dette folket inntil '80-tallet vandret rundt som samlere i de store skogene. I dag er de blant de flinkeste indianerne. De er svært interesert i å lære. Flertallet er kristne!

Du kan se en liten billed-film fra samlingen, nederst på siden.

 

Her kan du lese om Pay-Tavytera-indianerne

Her kan du lese om DIGNI.

Her kan du lese mer om Bok-prosjektet

 

 

Fra kultur-uke i Kuantuvy med utdeling av skolebøker

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com