STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Sør-Amerika-tur mars - april 2015

 

Brit-Lajla og Rudolf

 

Tirsdag 10. mars dro vi igjen til Sør-Amerika. Denne gangen reiste vi sammen med Eva Karin Holhjem fra PYM. Hun er konsulent for blant annet prosjekter (Norad / menighets-finansierte) i Sør-Amerika.

 

Vi vil fortelle litt fra turen på de følgende sidene.

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com