STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 En RELIEP-konferansen i Chupapou 2. - 4.oktober 2015

 

En lenge etterlenktet hendelse skjedde sist 2. - 4. oktober blant de troende indianer-lederene og medlemmer i indianer-kirkene: Mer enn 1000 venner samlet seg fra forskjellige indianer-menigheter i ache-kolonien Chopapou. Det var en hendelse som vil få stor betydning for disse menighetene i Paraguay!

 

Invitasjon til kongressen

Ignacio Gimenez hilser fra Paraguay med Herrens fred til misjonærer og menigheten i Norge!

Jeg vil fortelle at vi har deltatt i den første kongressen for RED LIDERES INDIGENA EVANGELICOS DEL PARAGUAY  (RELIEP) - Nettverk av evangeliske indianerledere - i indianerkolonien Chopapou. De kom fra Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina, Brasil og Paraguay. Disse er grunnleggerne av RELIEP. Jeg har fått muligheten til å bli medlem i denne organisasjon, og jeg liker dette nye tiltaket, ettersom den grunnleggende ide er å styrke og forme en genuin indianermenighet. Dette betyr ikke at en vil konkurere med misjonærene og den nasjonale menighet, men vi vil utnytte de tre bølgene. Den første bølge var "misjonær-bølgen", de som grunnla menigheten i Paraguay. Den andre bølgen er den nasjonale kirken. Den tredje bølgen er indianer-kirken.

Det samlet seg 1200 representanter fra indianer-kirken, og også misjonærer var til stede med sine biler. Den nasjonale kirken kom med sin støtte til aktivitetene, og så den indianske menigheten. Det var et flott arrangement, og jeg kom derfra skikkelig oppmuntret.

 

Det som virkelig gledet meg, var en total (fullstendig) tilgivelse. En pastor som kom fra Asuncion representerte den nasjonale kirken ("de hvite"). Han ba indianer-kirken om tilgivelse for over lang tid å ha forlatt indianerne. Han ba misjonærene som var til stede om tilgivelse, ettersom de over lang tid har båret byrden alene, en byrde som tilhører den nasjonale kirken. På dette tidsunktet begynte både indianere, misjonærer og "de hvite" å kjenne Den Hellige Ånds nærhet, og vi begynte å ta omkring hverandre, og det var tilgivelsens og gledens tårer, og vi tilga hverandre, misjonærene, Den nasjonale kirken og indianerkirken, og vi bestemte oss for å arbeide sammen med de "tre bølgene". Indianer-kirken har begynt å organisere seg, men trenger enda misjonærene og den nasjonale kirken, ettersom indianer-kirken både i Paraguay og i andre land ikke klarer å underholde sine pastorer og indianer-misjonærene. Derfor takker jeg misjonærene som hjelper meg slik at jeg kan arbeide med Herrens sak, og jeg ønsker at dere skal bli en del av dette nye tiltaket. Jeg vil følge dette arbeidet på nært hold, med hjelp av den støtten dere gir fra den elskede menigheten i Norge.

 

Jeg vil også informere at vi den 23. desember ønsker å ha samlinger i fire nabo-kolonier til menigheten i Itaymi, Kolonien Isla Jovai, Colonien Rio Verde, Colonien Yakaju, Colonien Yukery. Midt på dagen vil vi tilby en lunch i kirken, og benytte anledningen tl å forkynne Guds Ord til våre venner som ikke er kristne. Vi vil da gi gaver til barna, og jeg ber søster Gunvor om å sende litt hjelp til denne viktige festen...

Menigheten i Itaymi sender sin hilsner til dere. Tidligere var det ikke brønn der, men nå fungerer den nye brønnen svært godt. Barna i skolen (Ignacio er lærer der) i Itaymi sender sine takk for den nye brønnen

 

Velsignelse til alle ... og vedlagt ligger bilder fra indianer-kongressen.

Orginalbrevet fra Ignacio.

Evaluación y agradecimiento del presidente de RELIEP

 

 Ignacios bilder fra konferansen

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com