STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 

Informasjon fra Bibelskolen ITF i Fortuna, Indianerkirken

 

Fortuna mai 2016

 

Bibelskolen har nå fungert i 3 - 4 måneder som desentralisert skole. Annen hver helg møtes studentene på bibelskolen i lokalet til menigheten i Fortuna. Som dere ser av bilde, mangler de skolepulter, så de bruker låret som pult. Dette skulle ha  vært ordnet, men trang økonomi setter begrensinger..

I brev fra leder for ITF, David Florenciani, sier han:

Jeg vil skrive litt for at dere vet hvordan bibelskolen gjennomføres i Curuguaty.

  1. Det er klasse mellom kl 0800 og 1600 (annen hver lørdag).
  2. Av de 12 elevene som begynte, ha to forlatt studiet.
  3. Vi har hatt møter med de lokale lærerne for å lære dem hvordan gjennnomføre en skoletime, og det som krevet for å drive opplæring.
  4. En stor hjelp for oss, er at tidligere elev på ITF i 2012, Ignacio Portillo, i dag nestleder i indianer-kirken, sørger for innkjøp av mat, og veileder elevene.
  5. Nå i mai underviser Ramon Gomez i pastoral-brevene.

    Vi takker for støtte og forbønn for å istandsette våre venner i Curuguaty!

Med hilsen

David Florenciani. 

 

 

 

 

Utenfor kirken i Fortuna

 

Agustin Estigarribia underviser

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com