STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

To klasserom blir innviet i en indianer-koloni i Yby Yau, Concepcion

Torsdag 2. juni 2016

 

For oss som har arbeidet i indianer-kolonien i Yvy Yau, den gang kalt "Eben-Ezer", er det en stor glede å finne vedlagte notis. Vi har fått forespørsel om  å bidra med bygging av ny skole, men har ikke klart å skaffe midler. Gammelskolen ble bygget i 1978, og det var Anna Strømsrud som hadde ansvaret for byggingen. De trengte virkelig en ny skole, og nå skjer det! Tekst og bilde: Carlos Escobar (pastor i Filadelfia, Yby Yau)

Ultima Hora skriver (oversettelse):

Guvernøren i Concepción-fylket, Luis Urbieta innviet to klasserom i indianer-skolen Nr 5833, i indianer-kolonien Yrapey. Guvernøren kom til fots til institusjonen fordi veien var helt ødelagt og ufremkommelig.
Yrapey kolonien ligger 10 km fra Yby Yau, på veien til Pedro Juan Caballero.

Lærere var veldig fornøyd med nye klasserom på skolen, som har 136 elever fra føste klasse til videregående

Guvernøren annonsert at de snart skal bygge tre klasserom til, og han lovet å reparere veien.
Nicolas Duarte, den religiøs leder i Yrapey-kolonien, framsa en velsignse før innvielsen.

Rudolf

 

Ultima Hora:

Inauguran dos aulas en una colonia indígena de Concepción

jueves 2 de junio de 2016, 17:02    Carlos Escobar

El gobernador del departamento de Concepción, Luis Urbieta, inauguró dos aulas en la escuela indígena N.º 5.833, de la colonia Yrapey. La obra tuvo un El gobernador llegó hasta la institución a pie debido a que sus caminos están totalmente destrozados e intransitables.

La colonia Yrapey queda a 10 km de Yby Yaú, camino a Pedro Juan Caballero. Los profesores quedaron muy conformes con las aulas para la escuela, que cuenta con 136 alumnos desde el Nivel Inicial hasta la Educación Media.

El gobernador anunció que próximamente se construirán otras tres aulas y se comprometió a reparar los caminos.

La bendición antes del acto estuvo a cargo de Nicolás Duarte, jefe religioso de la comunidad indígena Yrapey.

 

http://www.ultimahora.com/inauguran-dos-aulas-una-colonia-indigena-concepcion-n996580.html

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com