STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

 Nytt fra Paraguay desember 2016

 

 

 

 

 

                                                       Her ser vi litt av forsmalingen, og Ramon Gomes som taler.

 

 

Studentene med årets diplom.

 

 

 

Dåp

 

Heldigvis så er det ganske ofte dåp i indianerkirken. Her er det Ramon Gomes som forretter, sammen med en bror. For vennene er dette en alvorlig handling, og dåpskandidatene blir på enkelt vis opplært i det helt elementære i Bibelen.

Indianerne er blitt vante med at en blir tillagt menigheten via dåp. Men dessverre er det mange som har blitt døpt, og som nå har vendt tilbake til det gamle. Men heldigvis, er det noen som kommer tilbake til menigheten.

Det er omkring 30 utposter i dette området, og jeg hører stadig at de prøver å ta opp arbeid på nye steder. Det er et stort behov for ledere, og Bibelskolen vil sørge for noen ledere, tror jeg.

 

 

Bibelskolen

 

Den 25. November var det avslutning for det første året for Bibelskolen i Fortuna. Alle ti elevene fortsatte helt til slutt. Det var 4 gutter og 6 jenter. Lederne skjønner at det er viktig å få kvinnene med seg i menighetsarbeidet. Da jeg en gang spurte hvorfor, så sa de, at "det var slik misjonær Anna (Strømsrud) lærte oss".

I tillegg til Bibelskolen, har søndagsskole-forbundet (LIPPEN) stadig kurser i kirkene i området.

Nytt bibelskole-kurs starter opp i mars. Pr dato vet vi ikke om vi har tilstrekkelig med midler for hele året. Men vi håper på velvillig støtte fra menigheter og enkelt-personer. Dette er et svært viktig arbeide. Uten ledere, vil det være vanskelig for indianer-kirken å overleve.

 

      

For støtte: SE HER

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com