STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Ny kirke i Americanoque

 

Pastor Ramon Gomez i indianerkirkenhar hatt kontakt med en gruppe troende indianere som bor i en koloni ved Brasil-grensen, like øst for stedet Villa Ygatemi - se kartet. Disse ville gjerne ha en egen kirke å samles i.

Her hjemme har vi et lite fond for kirkebygg blant indianerne. Det er en arv som Ole Johs Jorud fikk ansvaret for å administrere. Formålet var kirkebygg blant indianerne. Det er nå bygget flere små kirker for disse midler, og det siste året er to bygg satt opp, i Jataity og nå i Americanoque.

 

Ramon (den laveste å bildet) har ansvaret som byggeleder. Det har vært en ryddig prosess. Kvitteringer og bilder av alt innkjøpt materiell er sendt oss via Facebook.

Den 4. mars var de innvielse av kirken, og en bra flokk var samlet. Nedenfor kan du se noen bilder fra innvielsen. Bildene har jeg fått fra Ramon.

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com