STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Ignacio Portillo

 

Indianerkirkens juridiske leder (presidente) fra januar 2017

 

Ignacio Portillo (26 år) er en av de troende i Fortuna-området. Han har vært en troende siden han var i teen-årene. Mange i hans familie tilhører kirken. Han gikk Bibelskolen i 2012.

Han er lærer på barneskolen-skolen i Yhovy.

I januar ble han valgt som menighetens juridiske leder. I 1997 ble indianer-kirken selvstendig, og det er tydelig at de setter stor pris på å "være herre i et eget hus". Som bevis på at de er godkjent av myndighetene, får de dokumentet nedenfor (tilhører Ignacio Portillo):

Ignacio ønsker å reise rundt til de forskejllige venneflokkene, totalt 25 steder, og ber om hjelp til å reise. De bruker motorsykkel, og kjører for det meste på støvete jordveger, noe som sliter mye på motor-syklene.

Hans agenda for April 2017 er som følgende:

8. og 9. april: Besøk i Azul Arroyo Guasu. 145 km fra Fortuna

15. og 16. aril: Agua'e, 25 km fra Fortuna.

22. og 23. april: Kampanje i Primero de Marzo

28., 29. og 30. april: Besøk i Tekoha Pora, Paso Cadena, 110 km fra Fortuna. Det blir kampanje på fredag, bibelstudie på lørdag, og møte lørdag kveld og søndag formiddag.

Disse besøkene er svært viktige for gruppene av troende. Ofte er det små og isolerte flokker.

Vi er allerede ganske mye involvert i Bibelskolen ITF i indianerkirken, så økonomien er svært begrenset. Skulle du som leser dette, ha mulighet til å hjelpe indianer-kirken, og Ignacio, ville det være svært kjærkomment! I så fall, se HER!

Kirken i Primero de Marzo

Møte i Primero de Marzo

En del av vennene

 

 

 

 Skolen i Yhovy

Ignacio og noen av barna på skolen

En del av elevene

En enkel kirke

 

Her skal være bryllup. Dommeren er tilstede

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com