STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Sendebrev fra pastor Ignacio Gimenez og Ramon Gomez

 

Fortuna-kolonioen, Paraguay,  3. juli 2017

Ignacio skriver:

Kjære venner i Kristus, Ole og Rodolfo!

Guds fred!

Her sender jeg dere et brev for å fortelle fra Herrens arbeid i indianerkolonien Itaymi. I ett års tid har de troende i indianerkolonien Veraro vært forfulgt av høvdingen (lederen) i kolonien. Dette stedet ligger ca 30 km fra Itaymi-kolonien, og er den innerste kolonien i forhold til Rio Verde, der hvor misjonen bygde en skole.

Til slutt ble disse vennen utvist fra kolonien ettersom de var evangelisk troende. Lederen for denne kolonien utformet et dekret, og fikk disse vennene til å underskrive om at de skulle forlate stedet, og de underskrev uten protest. Tilslutt så kom disse vennene til oss for å få asyl. og de ba om å få slå seg ned her. Da tok pastor Honorio og jeg imot disse vennene i Itaymi-kolonien. De er 7 familier (hus). Heldigvis hadde Oliu (Ole Johs) sendt meg støtten litt på forhånd, og det var virkelig for noe, og selv om jeg har økonomiske avtaler, så brukte jeg disse pengene for å hente flyttelassset til disse vennene. De bidro med 600.000 Gs (1.000 kr = 1/3 mnd-lønn), kirken i Itaymi Gs 600.000 og jeg med Gs 600.000, totalt Gs 1.800.000, og så hentet vi deres saker. Dermed har Itaymi-kirken fått 25 nye medlemmer, så nå trenger vi flere plast-stoler. Kan dere sende oss litt hjelp, for vi skal ha en samling den 8. juli, nå på slutten av uken  (stolene er innkjøpt for midler fra Norge).

Jeg har også spart litt penger for å hjelpe pastor Lider i Villa, da han skal hernte vennene fra Itanarami og San Antonio...

Etter disse aktiviteter reiser jeg fredag til Villa Ygatemi for å undervise på en konferanse en hel dag. Jeg håper dere kan hjelpe litt til for å dekke noen av kostnadene. Etter disse aktiviter vil jeg sende informasjon om det vi har gjort.

Her sender jeg foto av de vennene som ble utvist, da de kom til Itaymi. De tilhørte kirken "Iglesia Evangelica Mennonita". Deres pastor kom for offesielt å overgi vennene til oss. Og vi gråt sammen, for Herren.

Den 29. juni var det 10-års-fest i Fortuna for Utdannings-love nr 323A for indianer-utdanningen. Det var kulturelle innslag (se bildene). Der er også bilder da jeg preket i kirken "Iglesia Nueva Esperanza".

Ønsker dere all velsignelse, og jeg er rede for hva som helst. Jeg håper dere har det bra. Hilsen til alle fra deres venner i Kristus!

Ignacio Gimenez, pastor og evangelist

 

 

 

Ramon skriver:

Siste helgen i mai var det samlet omkring 40 ledere fra kirker som finnes blant indianerne: "Paraguay para Cristo", "Mision Buena Nueva", "Mision Evangelica", "Principe de paz", utpost fra Filadelfia, Asuncion, "Iglesia de Dios", Iglesia Unida ", Chupapou, "Iglesia Mennonita" samt vår egen kirke, "Iglesia Filadelfia Indigena" med alle utposter. Ve ble enige om å samarbeide med større kampanjer forskjellige steder, Bibel-studier, bønne-netter. Det har vært kampanje i "Nueva Esperanza", Itaymi og Agua'e hvor man viste bibel-filmer på guarani. Arbeidet er i god vekst

Den 20 juni var ble 14 stykker døpt i kolonien Arroyo Guazu, omkring 185 km fra Fortuna. 5 par ble gift. De har sin egen kirke, med en størrelse på 10 x 6 meter. Den er bygd i tre.

Sist i juni var Ramon med flere på besøk i Paso Cadena. De hadde møter både i kolonien Tekoha Pora og i "gamle-kolonien". De samlet både barn og voksne.

Det interesant er at arbeidet vokser, og sprer seg utover, uten at misjonærer er involverte på annet vis enn mindre økonomisk støtte til reiser, gifte-mål for dåps-kandidater, kampanjer, utstyr samt Bibelskolen ITF i Fortuna.

På filmen nedenfor kan du se litt fra arbeidet. Bildene er tatt av pastorene og andre på enkle telefoner.

Pastor Ramon Gomez

 

 

 En del av de nye vennene i Itaymi

Flytte-lasset

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com