STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Informasjon fra Bibelskolen ITF, Asuncion, Paraguay

Asuncion sept 2017

 

Kjære venner!
Jeg skriver med det formål å informere deg om vårt arbeid her i Paraguay, vedrørende opplæringen i indianerkirken.
I år har vi avsluttet med 10 Bibel-studenter. Fagene som er gjennomgått, er:
1- Prekenlære
2- Hermeneutikk (tolkningslære)
3 - Kirkens administrasjon
4 - Efeser-brevet
5 - Tjenerens karakter
6 - De små profet-bøkene I
7 - De små profet-bøkene II
8 - Den kristne familie
9 - Kristologi
10 - Johannes Åpenbaring

Kirken i Fortuna, hvor Indianer-Bibelskolen holder til.

 

Med disse 10 fagene i år, kulminerer vi det andre året i Bibel-skolen, hvor 7 studenter mottar sertifikatet HØYERE SERTEFIKAT I BIBEL OG TEOLOGI (CERTIFICADO SUPERIOR EN BIBLIA Y TEOLOGÍA). 3 studenter fullfører sitt første år og mottar sitt GRUNNLEGGENDE KURS I BIBEL OG TEOLOGI (CERTIFICADO BÁSICO EN BIBLIA Y TEOLOGÍA). Avslutninen blir søndag 12 november i kirken i Fortuna.

Vår ide i Bibel-skolen og i den nye ledelsen i indianer-kirken, er at vi vil fortsette å trene flere venner til arbeidet i menigheten i Fortuna og andre indianer-menigheter. Vi vil i i desember ha et møte mellom de to institusjonene for bedre å definere planene for 2018 og gjøre en evaluering av arbeidet i 2017.

Vi informerer også om at vi har jobbet for å få egen bank-konto, og neste uke vil det være avklart.

Vi vil informere om at instituttet holder på med en dokumentasjonen (se vedlegg) til Utdannings- og kultur-departementet, for legalisering av sertifikatene som utstedes av Bibelskolen. Dette innebærer at når dette blir legalisert av utdanningsdepartementet, vil sertifikatene bli godkjent og stemplet av utdanningsdepartementet, noe som legaliserer vårt arbeid med å formalisere sertefikatene og gir åpenhet.
Dette kan gjøre at elevene kan undervise i offentlige skoler og også tjene som kapelan i skolene i deres respektive lokalsamfunn.

Vi ber til Gud om hjelpe i denne prosessen som vi i styret har drømt omsom, og at vi får de økonomiske ressursene og kontaktene som trengs for å gjennomføre dette legaliseringsarbeidet.

Tusen takk for dine bønner og økonomisk hjelp i vårt arbeid med å trene flere arbeidere i Paraguay.

 

Det gjøres oppmerksom på at selve ITF-Bibelskole ligger i Villa Elisa, Asuncion... se HER!!

 

Med hilsen

Mario Gonzalez,
David Florenciani, administrativ leder

 

PROYECTO DE APERTURA  INSTITUTO TEOLÓGICO FILADELFIA

 

TILBAKE TIL HOVEDSIDEN FOR BIBELSKOLEN.

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com