STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 På besøk i Curuguaty og Fortuna - RELIEP-konferansen

Paraguay-tur oktober - November 2018

Den 5. oktober kom vi til Curuguaty, og tok inn på hotellet til Elsa og Chacho (Elsa var adoptert av Anna Strømsrud). Det var enkelt, men greit....

2018-kirken i Fortuna.jpg

 

Fredag 5. okt dro vi sammen med Agustin og kona (i hver våre biler) til Curuguaty / indianerkolonien Fortuna (kirken på bildet ovenfor). Der ville vi være med på storsamlingen for RELIEP - en indianerorganisasjon for "Indianske ledere i de evangeliske, indianske menighetene i Paraguay". Organisasjonen ble dannet av ache-indianerne, sammen med diverse misjonærer blant dem. Inkludert barn, var vi samlet omkring 530 personer. Samlingene var under et stort tak.

Det var sang på ache (bildet nedenfor), guarani og spansk. Ramon Gomez og Cipriano Ayala (leder i Reliep) ledet samlingene. Høvding i Fortuna, Angel Vera, ønsket velkommen.

 

2018-reliep-ache-sang.jpg

 

2018-reliep-taler.jpg

 

Pablo Nuñes (til venstre i bildet), brasiliansk indianerleder fra Amasonas, talte om det å være en ekte indianer som tar vare på sin kultur og samtidig er en kristen. Han var en dyktig taler, og var godt forberedt, så det var interessant  å høre på ham. Han fortalte også fra evangeliseringen i Amasonas. 

En annen taler var Pablo Bardosa, en colombiansk indianerleder, talte om det indianske verdensbilde i forhold til troen på Jesus. Han var en interessant og dynamisk taler.

I tillegg var det andre indianske pastorer, misjonærer fra Korea, Australia, Tyskland, USA, og oss fra Norge. Spesielt hyggelig var det å få hilse på ache-misjonærene Rosalba og Bjarne Fostervold (bildet nedenfor). Bjarne er sønn av Rolf Fostervold (norsk-amerikansk misjonær som tok opp arbeidet blant ache-indianerne på '60-tallet).

Det var utstilling av bøker og indianer-saker, samt at søndagsskole-forbundet LIPPEN viste sine produkter. En indianer-pastor fra Chaco fortalte hvordan de organiserte evangeliseringen der. Det var veldig interessant å høre på, og en skjønner at den evangeliske indianer-kirken vokser i Paraguay.

Misjons-organisasjonen "Dios responde al mundo de hoy" "(Gud svarer dagens verden"), tok seg av barna... en stor flokk. 

Mange bidro for å realisere samlingen. Fra Norge bidro vi med penger til ute-do etc.. Mat ble kokt på grua, og de serverte til over 500 stykker.....

Jeg har lenge snakket med pastorene i "vår" kirke, at det er viktig at de forskjellige evangeliske indianer-kirkene kommer sammen, og utvikler felleskapet. Nå skjer det. De trenger å stå sammen i evangeliseringen av de forskjellige stammene.

Samlingene skulle vare til søndag kveld, men det regnet i blant, og spesielt søndag ble det mye regn, så mye at vi "flyktet" fra Curuguaty til Ypacarai....

 

2018-reliep-Ramon.jpg

Ramon Gomes ledet endel av møtene

 

 

Tilbake til menyen

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com