STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Årsrapport 2017 fra indianer-kirken Filafelfia, Paraguay

 

Leder for Indianer-kirken Filadelfia, Ignacio Portillo og sekretær Margarita Santacruz S. skriver den 5. januar 2017 (sammendrag):

Vi henvender oss til deg på vegne av ledelsen (La Comision Directiva) for Filadelfia-menigheten, med juridisk nummer 215/98.

For det første, takk for livet til dere alle, og takk for hjelpen som kirken, organisasjonen og ledelsen mottar. Ved hjelp av disse midler klarer vi å søke om dokumenter, samt avvikle årsmøtet.

Også dette året har vi nådd langt i arbeidet for Herren. Med denne hjelp når vi mange mennesker med Evangeliet. Vi arbeider på 20 steder i 3 forskjellige fylker. Det er Bibel-studier, innsettelse av menighets-arbeidere. 36 har blitt døpt i vann på forskjellige steder. Det har vært 31 bryllup hos dommeren og i menighetene (legalisering av ekteskap). Med hjelp fra Norge, fortsetter bibelskolen, hvor venner fra ITF (Filadelfias Teologiske institutt) underviser. Dette er en desentralisert skole i Fortuna. Det er nå 10 elever.

Venner: Vi stoler på at arbeidet som vi gjør, er for å ære Gud, og vi ber om fortsatte forbønn og hjelp til vår organisasjon. Vårt ønske er at Evangeliet blirforkynt de forskjellige stedene

Vi har årsmøte den 26., 27. og 28. januar i Fortuna-kolonien, med omkring 200 arbeidere, og dette er budsjettet:

Gs 3.000.000 (kr 4.200) til frokost, middag og kvelds i 3 dager.

Gs 1.000.000 (kr 1.400) for å ordne de offentlige dkumentene.

Takk til dere alle for deres generøsitet mot oss.

Må Herren gi stor velsigne i deres arbeid.

Her ser du orginal-brevet.

Kommentar: Det er uklart om vi klarer å sende kr 5.600. Det er jo egentlig ikke så mye for 200 personer. Men som innsamlede midler, er det jo mye.

Ignacio Portillo er svoger til Margarita. Han er "pastor presidente" = leder for indianer-menighetens juridiske person. Han har gått på ITF Bibelskole. Han er lærer på en barne-skole.

Margarita Santacruz S er sekretær for styret. Hun har flere søndagsskoler, samtidig som hun studerer for å bli lærer. Mannen hennes, Sergio, er bror til Ignacio.

 

 

Fra et møte

Fra et møte

Dåpsmøte. Ignacio står helt til venstre

Det er alltid dåp i små bekker

 

 

Det er vanlig at to døper sammen.

 

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com