STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

På besøk i Tobati og  Ypacarai: kirkebygg.

Paraguay-tur oktober - November 2018

TOBATI: Den 10. oktober dro vi til Tobati, en liten by noen få mil nord-øst for Atyra.  Her begynte Josef Iversen i 1966 et nybrottsarbeid sammen med Odmar Byberg og Lars Førland. I desember 1966 ble det første lokalet innvidd, se HER!

 

Nå står det en ny kirke på samme tomt - den tredje. Det betyr at arbeidet har vokst en del siden 1966. I dag er Rosalino Ferreira pastor her. I tillegg er han interim-pastor i Ypacarai.

Nåværende kirke er bygd for midler samlet inn i byen, samt støtte fra Norge på kr 100.000 fra Mamre-fondet, samt innsamlet omkring kr 70.000 i Norge ved Rosalinos besøk..

  YPACARAI: Dette er den andre kirken på samme tomt. Arbeidet ble påbegynt i 2004. Det har vært en lang og vanskelig byggeperiode. Bygget er stort, og kostnaden ganske høy for en liten Paraguay-menighet. Byggingen har holdt på siden 2004. I 2017 fikk vi kr 100.000 og i 2018 kr 40.000 fra Stiftelsen Mamre. Pinsekirken, Nesodden, bidro med kr 40.000 (2 års støtte) Dette gjorde at en hel del arbeid kunne fullføres, blant annet undertaket.

Du kan se litt fra kirken på denne lille videoen:

 

 

 

 

 Tilbake til menyen

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com