STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Avslutning av skoleåret 2018 for Bibelskolen ITF

  Paraguay-tur oktober - November 2018

Den 4. November ble det tredje skoleåret i indianer-menigheten, Fortuna, avsluttet.

Bibelskolen startet i 1988, i Atyra. Så fikk man tak i tomt i Villa Elise, en liten kommune sør-øst for Asuncion. I 1994 ble byggene tatt i bruk.

Pymisjon har vært direkte involvert siden 2011, med fokus på indianer-menigheten. Vi ser at dette er viktig for dem, og de setter stor pris på denne mulighet!

Bildene er fra avslutningen av dette skoleåret:

 

Fra 2016 har det vært skole i indianer-menigheten. Skolen går nå over 2 år, som et deltidsstudium. Dermed har dette årskull på 10 elever enda ett år igjen.

Vår utfordring er å skaffe midler til skolen, omkring kr 85.000 pr år.

Vi anser denne skole svært viktig for å få sunne ledere, og dermed sunne menigheter. Utfordringe er at det er mange typer "pinsemenigheter" som banker på menighetens dør.

Filadelfia, Fortuna

alen

 

Pastor Ignacio Gimenez taler

 

 

Pastor Ignacio Gimenez underviser

 

Barnearbeider Margarita  Santacruz Sales underviser

 

En fra Bibelskolen taler

Pastor Ramon Gomeztaler

 

Et sang-ektepar synger

Studenter og lærerne Agustin og XX, samt Mario Soler fra Lippen

Sudentene med sine diplomer

 

Mario Soler, ukjent, Ignacio Portilla (leder for indianer-kirkn),

Ramon Gomez, Agustin og XX Estigarribia

Forbønn for studentene

 

  Tilbake til menyen

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com