STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Kampanjer - dåp

  Paraguay-tur oktober - November 2018

Det er stadig vekk kampanjer rundt omkring. Ofte bruker de video-filmer om Jesu liv, noe som er svært populert.

Det er mye sang, ofte kor, og mange liker karaoke, og da ofte med kjente kristne musikere.  

Disse kampanjene resulterer ofte i at det blir dåp. slik vokser indianer-kirken langsomt men sikkert.

Utfordringen blir å "lære dem å holde alt Jeus har befalt oss". Her har Bibelskolen ITF en svært viktig funksjon!

Nedenfor ser du litt fra kampanjer tundt omkring:

 

 

  Tilbake til menyen

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com