STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Årsrapport 2018 fra indianer-menigheten i Paraguay

Ignacio Portillo, presidente de La iglesia Evangelica Filadelfia Indigena, Fortuna, Paraguay

Mandag 7. januar 2019

Til styret for Pinsemisjonen:

På vegne av indianerkirken, og som representan for styret for "La iglesia Evangelica Filadelfia Indigena", med juridisk person no 215/98, med hovedsete i kolonien Fortuna, i distriktet Curuguaty  i fylket Canindeyu.

Vi har den ære å henvende oss til bror Rodolfo Larsen, og via ham til styret for Pinsemisjonen for å informer om følgende:

Bror: Med Guds hjelp fortsetter arbeidet i organisasjonen Filadelfia Indigena. Når det gjelder det juridiske, så er alle dokumenter oppdaterte hos Paraguayske myndigheter. Vi arbeider på 27  steder, i 5 fylker.

 I 2018 har vi hatt arbeid på forskjellige steder. Det har vært bibelstudier, innsettelse av arbeidere, 50 stykker er døpt på forskjellige plasser, og 36 par er blitt gift - både sivilt og i kirken.

I tillegg, med hjelp fra vennene i Norge, fortsetter bibelskolen, med undervisning fra vennnene i ITF, Asuncion i Fortuna-kolonien. Det er 10 elever.

 

Venner: Vi er sikre på at arbeidet som realiseres, er til Guds ære, og vi ber om deres forbønn og hjelp på vegne av vår forsamling. Vårt ønske er at evangeliet blir forkynt på forskjellige steder.

Venner: Dette året har vi årsmøtet den 25., 26., og 27. januar i Fortuna-kolonien, hvor vi samler 220 arbeidere, og her er budsjettet:

  • Gs 2.000.000 (NOK 3.000) for å dekkes frokost, middag og kvelds disse tre dagene.
  • Gs 1.000.000 (NOK 1.500) for å dekke kostnader for kirken hos myndighetene.

I det vi håper på deres gode vilje, benytter vi anledningen til å takke!! Velsignelse!!!

Ignacio Portillo, pastor presidente       

Dina C.P. Vargas, sekretær

 

Orginalbrevet

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com