STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Nå tar mby'a-indianerne i Paraguay i mot troen på Jesus

Info mai 2018

 

Norsk Pinsemisjon har siden 1958 arbeidet blant 4 av guarani-indianer-gruppene i Paraguay. Guarani-gruppen består av 6 forskjellige stammer.

 • Ava Guarani: Gruppen fins i fylkene Canindiyù (Fortuna ++), Alto Parana og Caaguazu (Paso Cadena ++). Vi har siden 1958 arbeidet i denne gruppen. Det er etablert omkring 30 små forsamlinger med omkring 400 medlemmer, og omtrent like mange skoler med ca 2000 elever
 • Mby'a Guarani: Fins i same området for ava-guaraniene, samt sørover i Paraguay. Det har vært vanskelig å etablere kirke hos dem. De har avvist det. Men det er bygd endel skoler, og vi har hatt kontakt med gruppen siden 1958.
  Nå er det en endring på gang, og endel har tatt i mot troen på Jesus. På bildene ser du 14 nye troende fra Romerokue-kolonien som blir døpt nå i april. Det er pastor Ramon Gomez som døper.

 Mby'a-indianere blir døpt i Romerokue

 

 • Pay-Tavytera-indianerne fins i nord, i fylkene Amambay og Concepcion. Anna Strømsrud tok opp arbeid blant dem i 1967. Det ble bygd et hospital, skole, kirke etc i kolonien "Eben-Ezer" (nå heter den "Yrapey"), nær byen Yby Yau.
  Arbeidet hadde god vekst fram til første del av '90-tallet, men stagnerte da mye. Arbeidet ble ca 2017 tatt opp igjen av pastor Juan Carlos Escobar Medina
  , Filadelfia, Yby Yau. 
  Det fins grupper av troende flere steder, som et resultat av andre misjoners arbeid.
 • Ache-indianerne er en liten gruppe på ca 2000 - 3000 individer. De fins i fylkene Alto Parana og Canendiyu. De var nomader i de store skogene til 1980 - 1990-tallet.
  I hovedsak er det andre misjoner (baptister etc / Rolf og Bjarne Fostervold etc) som arbeidet blant disse. Men det har fra norsk side vært arbeidet endel blant de som bor i Canindeyu-fylket. Det er bygd skoler, vann-anlegg, kurs i organisasjons-utvikling etc.
  I dag er flertallet kristne. Det er virkelig trivelig å besøke disse. De er svært vennlige og imøtekommende.

 

Bildet under er fra en Mby'a-bosetning:

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com