STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Årsmøte 2020 i indianerkirken

Helgen 31. januar - 2. februar ble det avviklet årsmøte i indianerkirken. Dette skjedde i kirken i Fortuna. Representantar for de fleste stedene hvor det er arbeid, var tilstede. 

Det er nå omkring 44 utposter. På fem av disse stedene er medlemmene ikke indianere. Det er ledere / pastorer på hvert sted.

Det er omkring 430 medlemmer. 140 av disse er i Fortuna.

Det har vært flere kampanjer, og det har vært opp til 150 til stede.

79 personer er blitt døpt, og 27 par har blitt gift.

Det er søndagsskole på 5 steder, med omkring 573 barn registrert. Over flere år har LIPPEN (søndagsskoleunionen) har opplæring av søndagsskole-lærere.

Bibelskolen ITF har hatt 10 elever, hvorav 7 ble ferdig med studiet dette året.

Det har vært flere leirer for barn, med god deltagelse.

Kirken har mange utfordringer, men den vanskeligste er at spesielt pinsekirken "Dios es  amor" (fra Brasil) tar mange medlemmer fra indianerkirken. Ofte lokker de med klær, matvarer og andre goder. Denne kirken er svært konservativ, og har et stort fokus på helbredelse. Det er et anstrengt forhold mellom "Dios es amor" og andre pinsekirker.

 

 

 

 

Ignacio synger

 

 

 

 

Årsmøtet

 

 

Lederrådet (La comision directiva) de neste årene

Fra venstre: Ignacio Portillo, leder, Silverio Vargas, sekretær, Sergio Portillo, kasserer, Julian Rolon, vara, Pablino Fernadez, Panfilo Galeano revisor, Isabelino Prieto

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com