STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 CORONA i Paraguay. oppdatert 3. August 2020

 

Paraguay har til nå vært i 146 dager i karentene.

 

Det er 5.644 smittede pr dato. 3.966 har blitt friske. 61 pasienter er innlagt, og 14 er i intensiv behandling.

 

Femti-to personer har mistet livet på grunn av denne sykdommen. Antallet har øk endel i juli.

 

Man ser også at antallet døde i forhold til innlagte på intensiv har minsket fra 90 % til 70 %.  

Fra intensiv avdeling

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com