STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

 Informasjon fra indianerkirken i Paraguay, oktober 2020

Perioden fra mars og inntil nå, har jo selvsagt vært spesiell også i Paraguay. Alle kirker, skoler og andre institusjoner og bedrifter i landet ble stengt. Da trakk endel av indianerkirken inn i skogen. De laget seg en møteplass med stubber som stoler, og med noe avstand.

I denne perioden har noen blitt døpt, og andre har feiret bryllup i kirken.

Møte i "Primero de marzo"

Mange mistet sitt arbeid, så det ble arrangert "suppe-kjøkken". Landutvalget (PyMisjon) bidro med midler til kjøtt. Også andre hjelpe-organisasjoner og statens kontor for indianersaker (INDI) bidro med matvarer. I tillegg har de jo åkrer med mandoka, søtpoteter, mais osv...

I flere måneder var dødstallet under 10 i hele landet, men nå er det steget til over 1.300.

Nå i oktober er landet åpnet, og mye er mer normalt. Alikvel omkommer 15 - 25 stykker hvert døgn pga covid 19 (i hele landet).

Vi er svært takknemlig for at ingen av de troende har omkommet av covid 19, hverken blant indianerne eller mestiserne. Framtiden er ukjent. Det er svært store utbrudd i landene omkring Paraguay.

I barnearbeidet har spesielt lederen, Margarita, reist rundt omkring i indianer-kolonien, og delt ut lære-materiell til barna. Du kan se bilder fra hennes reiser her.

I denne perioden døde Gavina, en av medarbeiderne i søndagsskolen. Hun var blant de første troende i området, og var svært trofast med i arbeidet. Mange i hennes familie er troende.

 

Det er fremdeles Ramon Gomez som er pastor for hoved-kirken i Fortuna.

Indianerkirken har et hovedstyre hvor Ignacio Portillo er leder. Både han og Ramon reiser rundt på utpostene for å ha møter (kampanjer). Det er jo viktig for samholdet. Venneflokkene er spredt omkring i fylkene Canindeyu, Alto Parana og Caaguazu.

 

Landutvalget har nesten ukentlig kontakt med spesielt lederne i indianerkirken. Vi har hjulpet i diverse økonomiske utfordringer (syke, ved dødsfall osv), og nå fortsetter vi med å bidra med midler til "suppe-kjøkken". Se bilder i videoen nedenfor.

Se også omtale av epidemien og skogsbranner.

 

 

  

 

Noen bilder fra møter i skogen. Fotograf er Aida Gimenez

 

Alternativ tilgang når du er "offline"

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com