STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Covid-19-sykdommen har nådd indianerkoloniene

 

 

Rudolf Leif Larsen

 

14. April 2021

 

 

Statens sykehus er overfylt

 

Det er nå et stort press på sykehusene. Ofte er det ikke senger, folk må ligge på gulvet. Mange steder er det satt opp telt utenfor sykehusen. Mange er på venteliste for å få oksygen. Og mange dør i denne køen. Intensiv-kapasiteten er liten, og omtrent halvparten dør av de som kommer til intensiv-avdeling.

Siste døgn var det 89 døde i hele landet, totalt 4970. Dette er likvel bare halvparten av omkomne i forhold til Sverige, og tilsvarende mindre i forhold til Norge.

De første tilfellene med covid-19 i indianer-koloniene ble oppdaget for ca 14 dager siden.

I disse områdene fins det ikke noe system for testing, men sannsynligvis er mange smittet. Ganske mange av våre bekjente er eller har vært syke. Foreløbig kjenner jeg til 4 stykker som har dødd. Endel har vært innlagt på sykehus for å få oksygen, og det har resultert i at midlene vi hadde opppspart til syke, er oppbrukt.

Kan du være med å hjelp med midler til sykehusopphold / oksygen??

Paraguay-misjonens konto er

1594.29.62026

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com