STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Pandemien i Paraguay pr 4. April 2021

 

Utdrag fra avisen ABC den 4. April 2021

 

Lenge var virkningen av pandemien svak i Paraguay. De første to ukene i januar endte opp med 13 døde, mens det nå dør omkring 50 pr dag. Flere (ukjent antall) av de omkommede er indianere.

Det er i hovedsak Asuncion som rammes, og mange av helse-personellet har omkommet. Likeså kjente fra Atyra. Det totale antall døde er nå 4344 (omtrent 5 ganger flere enn i Norge). Sykehusene er overfylte, og det meldes om kollaps. Mange dør forde de ikke får sengeplass, og oksygen. Det er en veldig fortvilelse. Hvordan skal dette ende??

Det har også vært ganske store uroligheter i Asuncion. Pandemien forårsaker jo store problemr for spesielt de fattige.

Kirkene har vært åpne i de siste, og i dag er det påske-feiring i Filadelfia, Asuncion.

 

 

 

 

 

Mange av sykehusene er overfylte

 

 

Blant annet  har Paraguay fått tak i Russisk vaksine. Men det er ikke nok til hele befolkningen.

 

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com