STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

  Informasjon fra Paraguay august 2021

 

Det er vinter i Paraguay. Den har først og fremst vært preget av pandemien. På det værste døde omkring 150 personer hvert døgn rundt omkring i landet, men spesielt i hovedstaden Asuncion. I følge hovedstad-avisen ABC har tallet gått ned til omkring 25 personer. Totalt har vel 15.000 omkommet. Mørketallet er sannsynligvis betydelig.

Vaksinasjon har gått langsomt, og bare 4 % av befolkningen (ca 7 millioner) er vaksinert.

Dette betyr at det har vært vanskelig også blant indianerne og kanskje værst i Curuguaty-området hvor de fleste indianer-kirkene er. Mange i kirkene har vært syke, og innlagt på lokal klinikk. Det er disse vi har hjulpet. Omkring 15 personer i indianer-menigheten har mistet livet. Det er både unge og gamle.

Vi hadde ca kr 120.000 avsatt til kirkebygg og bibel-skole. Dette, sammen med generøse gaver fra private, Mambre-fondet og menigheter, har gjort at vi har sendt ut pr dato ca kr 275.000 til innkjøp av oksygen. Det koster omkring kr 1.000 pr døgn og pasient. Det er jo det eneste som hjelper noe når lungene blir dårlige. Vi tror vi har berget mange liv. Nå er det omkring 12 personer innlagt.

I tillegg har det vært en kald vinter. I noen perioder har det vært natte-frost. I tillegg har det vært lite regn. Tørken er værre dess lenger øst man kommer.

Til tross for pandemien, har det vært avholdt kampanjer rundt omkring i indianer-koloniene. For noen uker siden ble 6 personer døpt ett sted og 4 stykker et annet sted.

Vi ville gjerne ha startet opp igjen med den lokale bibel-skolen, men nå er pengene brukt på surstoff til syke, og kassa er snart tom, så det går en tid før det er mulig.

Rudolf Lief Larsen

 

Kan du være med å hjelp med midler til sykehusopphold / oksygen??

 

Paraguay-misjonens konto er

 

1594.29.62026

 

Her er det dåp under nybruen i Fortuna.

Det er Sergio som er predikant.

Pastor Ramon til venstre

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com