STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Informasjon fra Paraguay desember 2021

 

Rudolf Leif Larsen. 18.12.2021

 

 

Denne julen er det 39 år siden Anna Strømsrud feiret den første jul sammen med guarani-indianerne i Fortuna. Folket var ganske skeptiske, men nærmet seg forsiktig bort til teltet hvor Anna bodde. Anna sang og spilte på trekkspillet sitt: Ara pora, ara pora (Lykkelige dag, lykkelige dag = Glade jul). Du kan lese mer her!

I dag feirer mange av de samme folkene jul rundt omkring i indianerkoloniene. Fra Norge har de fått midler til å kjøpe julekake (ligner på Italiensk julekake - Panettone). Dette skal deles ut til barna som kommer på julefesten. I mange år har de hatt julespill. Her er ikke juletre, omtrent ingen pakker, ingen ribbe eller andre ting vi forbinner med jul. Bortsett fra jule-kaken, og kanskje litt grillmat. Men jul er det!! Det er en lykkelig dag! Ara pora!

 

Dessverre så preges også denne julen av pandemien. Her i Norge har vi fått generøse penge-gaver fra private, institusjon og menigheter. Dette har gjort det mulig å finansiere kjøp av oksygen. Ett døgn oksygen til en person koster ca 1.000 kr. Og det er sendt ut til mer enn 425 døgn med surstoff. Noen har vært innlagt bare noen døgn, og andre 2 - 3 måneder. Dessverre har mellom 20 - 30 av vennene dødd. Luis er den siste som døde for noen dager. Han var diakon i menigheten. Her ser du han på klinikken (fra Facebook):

 

De siste månedene har det vært flere svært kraftige stormer. Det har blant annet resultert at flere av kirkene er blitt skadd. Flere tak har blåst av gårde. Vi har hjulpet med midler for å reparere kirkene. Her ser du en av kirkene:

 

 

 

 

Pandemi til tross: Det er stadig bryllupp og dåp.

Dåps-senen er som  fra Bibelen.....

 

Vy'apave Ñandejara arape
ha vy'apave ary pyahu!!!

God jul og godt nytt år!!!

 

 

Med hilsen Brit-Lajla og Rudolf          

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com