STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Korona-situasjonen er over i Paraguay

 

 9. september 2022 / Rudolf Leif Larsen

 

I mars måned ble det tydelig at epedemien var i tilbakegang, og de siste fikk hjelp den 31. mars 2022. Da hadde vi holdt på siden 18 mars 2021.

 

Dette året har vi hjulpet 416 personer - vesentlig fra indianerkirken. 36 personer er registrert døde. Mange var helt unge folk.

 

Vi brukte kr 607.925 på sykehusopphold, oksygen, medisiner, samt begravelser. Uten alle donasjonene fra Norge, ville dette ha vært umulig. På vegne av indianerkirken takker vi så hjerteligst for hjelpen.

 

 

 

En av de siste som fikkk hjelp.

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com