STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

  Pandemi-informasjon for Paraguay pr 17. februar 2022

 

Den siste måneden har smitten økt igjen, og det dør omkring 40 - 50 personer pr døgn i hele landet. Dette skyldes blant annet lav vaksine-dekning. Ca 50 % har fått 1 dose, 44 % 2 doser, og bare 14 % har fått 3 doser.

Også i indianer-områdene har flere enn vanlig omkommet.

Det har vært endel vaksnering blant indianerne i området vi arbeider.

Underlig nok, er det bare et lite antall syke i Paso Cadena-området (10 mil sørover), og vi kjenner til bare en ung mann som døde. Grunnen kan være at indianer-områdene ligger lenger fra større tettsteder.

Vi ber om forbønn for spesielt indianer-folket. De er tydeligvis svært utsatt for smitte.

 

En eldre indianerkvinne med surstoff. En slik oksygen-tube holder

omtrent et døgn, og koster ca kr 1.000.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com