STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

   Informasjon fra indianerarbeidet i Paraguay juli 2023

  Ole Johs Jorud / Rudolf Leif Larsen juli 2023

 

Det er Margarita som  underviser

 Totalt er det 15 elever, så alle er ikke med på bildet

NORSK PINSEMISJON har vært i Paraguay siden 1952. Arbeidet startet blant indianerne, men fra siste del av 1960-tallet har det også vært arbeid blant majoritets-befolkningen, mestiserne (også kalt paraguayerne). Se informasjon HER!

 

BIBELSKOLEN i Indianer-kirkens andre år har vært i gang siden april. Det er totalt 15 studenter. Nå i juli avsluttes første semester (i andre skoleår). Beklageligvis er våre inntekter heller lave, så vi må foreløbig utsette andre semester til vi eventuelt klarer å skaffe midler. Det koster omkring kr 18.000 pr mnd.. Pandemien ble kostbar, og vi brukte mesteparten av våre økonomiske ressursjer på de syke. Vi tror mange overlevde takket være den hjelp de fikk.

Som nevnt tidligere er skolen i Indianer-kirken («Iglesia Evangelica Filadelfia Indigena»), en underavdeling av Bibelskolen ITF / Instituto Teologico Filadelfia i Villa Elisa (nær Asuncion).

 

Skolen er godkjent av "Skole og Kultur-departementet", og det gjør at dette gir mulighet til å arbeide i menigheter eller i grunn-skolen. Bibelskolen ITF er et samarbeids-prosjekt mellom de tre Filadelfia-menighetene (resultat av norsk, svensk og dansk misjon). Skolen har bibelkurs både på skolens senter i Villa Elisa, samt i desentraliserte skoler rundt omkring.

Vi anser at Bibel og ledelses-opplæring er noe av det viktigste vi kan til tilføre indianermenigheten nå.

 

Vi håper du vil være med i dette viktige arbeidet!!

Midler kan sendes til: Kto: 3000 60 53331

ParaguayMisjon, Pb 167, sentrum, 3251 LARVIK

 

Mer informasjon om Bibelskolen i indianerkirken (KLIKK)

 

BARNEMØTER: Margarita og hennes medhjelpere har stadig vekk møter for barn rundt omkring i indianerkoloniene. Vi ser her noen bilder fra et slikt barnemøte (KLIKK HER!):

https://youtu.be/8cFnOSTJO80

 

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com