STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Gunnvor Westgård, misjonær, fyller 70 år fredag 24. februar.

 

Vi er mange både her i landet og i Paraguay som sender deg de varmeste gratulasjoner på dagen din. Det er ca. 37 år siden du dro ut til Paraguay til din første periode, og siden har det blitt mange lengre og kortere turer.

Som din utsendermenighet er vi glad for det arbeid du har fått stå i, du har vært flink til å informere om misjonens arbeid. Så vi føler at vi har vært en del av det. Du fikk god inngang både blant barn og syke.

Mange fikk nyte godt av din utdannelse som sykepleier og jordmor. Vet ikke om du har tall på hvor mange indianere og paraguayere du har hjulpet til verden. 

Men det som har vært viktigst for deg, var hele tiden å peke på Jesus. Oppgavene har vært forskjellige, men Gud har fått bruke deg til både praktisk og åndelig hjelp gjennom alle disse årene.

 

 

 

Det er mange som blir når du også nå, som pensjonist, tar turer til Paraguay. Ikke minst Tilla som ble «din jente». Så du har en stor familie der ute, som takker Gud for deg.

Vi i menigheten er glad når du er hjemme og er med i virksomheten både her og andre plasser.

Du har mye å bidra med, både som forkynner, forbeder og praktiske gjøremål. Men vi er også takknemlig når du drar til Paraguay. Vi forstår at du har ditt hjerte der blant dine kjære venner.

Må Gud lønne deg rikelig tilbake for alt du har giort for hans sak, både hiemme og ute i Paraguay.

«Alt finner vi igen for Herrens trone, alt som har evig verd du finner der!»

Guds velsignelse ønskes deg for dagen din og framtida.

Beste hilsen Røros og omegn Pinsemenighet

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com