STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

PYM-2007

Urfolk må bli hørt og respektert

28.02.2007 - PYM bistand

Blant indianere i Sør-Amerika har PYM bistand flere prosjekter som viser at urfolk og misjonærer har felles interesser og utmerket godt kan samarbeide.

Det hele startet for noen år siden med at de eldre lederne blant Guarani-indianerne i Paraguay tok kontakt med misjonærene fordi en ønsket å ta vare på egen kultur og tradisjon. Det skulle skje gjennom utarbeidelse av de første skolebøker i området.

Etter flere års omfattende arbeid er nå endelig lærebøker på Ava Guarani-indianernes eget språk tatt i bruk. Her finner vi både fortellinger og sanger som ellers ville gått tapt. Lydopptak er gjort, tegninger og bilder samlet inn. For første gang i historien foreligger en ordbok på Ava Guaranienes språk. Her er det også forklaringer og henvisning til spansk.

 

Et resultat av samarbeidet mellom indianerne og misjonærene gjør at de tre første kassetter med lokale sanger er produsert. Derved blir både melodier og sangtekster bevart. Når barn i et fattig område nå kan åpne sine egen skolebøker og lese om sin

 

 

egen historie, bidrar det til å styrke selvbildet. Et resultat er at det legger en demper på utflyttingen fra landsbygda.

Arbeidet er blitt kjent blant andre indianerstammer i området. Nå ønsker også de tilsvarende tiltak for å ta vare på egen kultur. I fjor startet arbeidet for innsamling av materiale til lærebøker i Mbya-stammen og Ache-stammen.

Dette lærebokprosjektet, som også støttes av Norad, viser svært tydelig at misjonærer, bistandsarbeidere og urfolk har samme interesse. Lærebøker på eget språk bidrar til økt selvfølelse, stolthet og er derved et meget solid bidrag til å bevare urfolkets egen kultur.


Odd Hagen
PYM bistand
Se også
HER.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com