STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

 

Årsrapport 2011 for Paraguay-misjon

 

Arbeidet har hatt fokus på følgende områder:

 1. Bokprosjektet.
  • Egenandelen er hele tiden utfordringen, og vi kom i mål!
  • Bokproduksjonen: For å kunne gjøre en skikkelig oppfølging, besøkte Rudolf prosjektet alene i mai, og sammen med Solveig Selang i november. I tillegg er det nær kontakt via epost eller Skype-telefon. I januar og juli oversetter Rudolf rapportene fra prosjektet.
   Man opplever at det gjøres et skikkelig og profesjonelt arbeid.
  • Studentene: 10 stykker har studert på høyskole (lærerfag). En avsluttet 4 årig sykepleieskole med gode resultat. Kostnaden til studentene tilsvarer egenandelen.
    
 2. Bibelskolen ITF: Tre studenter har fått støtte til å studere hele året.. Det er en felles bibelskole for de tre Filadelfiamenighetene. En elev sluttet like etter skolestart, og ble erstattet av en annen. Alle fullførte studiet. Dette er en viktig invistering i framtidige ledere blant indianerne.
   
 3. Indianermenigheten: Man har støttet lederen til å reise rundt til de forskjellige flokkene av troende. Det har vært en bibelhelg med Agustin Estigarribia som leder.
  Det er bygd toalett-anlegg, kjøkken og spiseplass ved kirken i Fortuna.
   
 4. Arv: For en tid tilbake mottok Ole Johs Jorud en arv på vegne av arbeidet blant indianerne (der Anna Strømsrud har arbeidet). Tidligere år er det bygd flere mindre kirker i indianerkolonier. Dette året er det gitt kr 20.000 til nybygg av kirke i Pedro Juan Caballero (Anna var med og startet menigheten der). Saldoen skal brukes på to mindre kirkebygg.
   
 5. Anne-boken: Salget ble avsluttet i 2011.
   
 6. Brit-Lajla og Rudolfs besøk i oktober / november ble finansiert av private midler, bortsett fra Rudolfs flyreise som ble dekket av prosjketet (pga prosjektbesøk). Disse private midler er registert som inn og ut av regnskapet, for å synlig-gjøre kostnanden, som inkluderer reise til menighetene i Paraguay, samt hjelp til diverse.
   

Vi takker så hjertelig for støtten til arbeidet blant indianerne, og ønsker dere Guds rike velsignelse igjen!

Se også:

 

Copyright ® 2012 www.pymisjon.com