STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Årsrapport 2019

 

Resyme av oppgaver som er omtalt i pymisjon.com (nevnes også i rapport fra LUPY).

Aktuelle saker:

 • Bibelskolen ITF: Nytt kull på 10 elever i indianer-menigheten i Fortuna ble oppstartet i mars.
  • Dette kurset hadde 3 første-års-elever, og 7 andreårs-elever. Alle fullførte kurset.
  • Vi har gitt kr 27.372 i drifts-støtte til selve Bibelskolen ITF.
  • Stipender til Bibelskolen ITF i Fortuna har vært samlet inn av  Paraguay-Misjon v/Ole Johs Jorud og ParaguayMisjon v/ Rudolf Leif Larsen. Kostnad kr 57.735. Totalt kr 85.108.
  • Det blir ikke noe kurs i 2020. Midlene vil bli brukt på ett par små kirkebygg i indianer-kolonier.
 • Indianerkirken:
  • Det gis en mindre støtte til  Ignacio Gimenez, Ramon Gomez og leder for indianerkirken, Ignacio Portillo for å reise på utpostene.
  • Paraguay-Misjon (Trøgstad Pinsemenighet, Betel Vallset, Betel Hjartdal og Filadelfia Dalen v/ Ole Johs Jorud), ParaguayMisjon (v/Rudolf), Røros Pinsemenighet, Pinsemenigheten Betania, Larvik, Pinsekirken Elim, Eikenosvåg, Pinsemisjonen og diverse private har bidratt med midler til arbeidet. Dette går også til leirer, årsmøte, stipender, konferanser, reiser til utposter etc.
  • Det er endel dåp i løpet av året. Nytt er at nå kommer folk av Mby'a-stammen. De har vært svært avvisende til evangeliet.
 • Kontakter:  
  • Det er stadig SKYPE / mobil-samtaler / eposter / Facebook-meldinger med både ledere i indianer-menigheten, og mestiser-menigheten. Tema er støtte til diverse prosjekt, informasjon, i blant problemer etc.
  • Lars Morgan Førland er vår kontakt med mestisermenigheten.
  • Ingvald Skretting har kontakt med menigheten i Pso Cadena-området.
  • Ole Johs Jorud og Rudolf Leif Larsen har kontakt med indianer-menigheten i Curuguaty-området.
 • Ikke-finansierte behov / søknader:
  • Ferdigstillelse av kirkene i Ypacarai, Tobati, Bella Vista, Pedro Juan Caballero og Itakyry, Alto Paraná (menigheten har satt opp taket (tinglado), men mangler finansiering av selve bygget).
  • Flere små-kirker blant indianerne.
    

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com