STARTSIDEN   VÅRE SIDER    MISJON    BOKPROSJEKTET   PARAGUAY   INDIANERNE   FILM   BILDER   SØK   LINKER   OVERSIKT   KONTAKT

    

Årsrapport 2021 for PyMisjon

Resyme av oppgaver som er omtalt i pymisjon.com (mye nevnes også i rapport fra Landutvalget for Paraguay).

Aktuelle saker:
Bibelskolen ITF: Det ble ikke startet opp nytt kull i mars dels på grunn av dårlig økonomi, og etter hvert pandemien. D

 • Støtte fra Norge
  • Paraguay-Misjon Trøgstad Pinsemenighet (Ole Johs Jorud), Betel Vallset, Betel Hjartdal og Filadelfia Dalen, PyMisjon (v/Rudolf Leif Larsen), Røros Pinsemenighet (Gunvor Westgård), Pinsemenigheten Betania, Larvik, Pinsekirken Elim, Eikenosvåg, Diverse private har bidratt med midler til arbeidet. Dette går også til leirer, årsmøte, stipender, konferanser, kampanjer, reiser til utposter, samt hjelp til syke.
  • Det gis fremdeles en mindre støtte til  Ignacio Gimenez og Ramon Gomez samt til diverse aktiviteter i menigheten.
  • Ignacio Portillo trakk seg fra vervet som leder for indianermenigheten.
 • Indianerkirken:
  • Pastor Sergio Portillo referer følgende: Det er 40 utposter med like mange ledere, og i tillegg andre ledere. Det er omkring 600 medlemmer. På tilsammen 12 steder ble 70 personer døpt. Det er søndagsskole og hvert år er det fest for barna på barnas dag og i julen. Tilsvarende er det for ungdommene leir i februar og juli, samt på vårdagen i september. Søstrene i menigheten har samling hver uke. På morsdagen i mai er det stor fest. Det var 15 bryllup i menigheten. Det har også vært bibelstudier for medarbeiderne og nye troende.
  • Det har vært flere sterke stormer i Paraguay. Disse har blåst av tak på flere kirker. Lyn-nedslag har ødelagt det elektriske anlegg i kirken i Fortuna. Reparasjonene er finasnsiert fra Norge. I tillegg har det i 2 - 3 år vært mye tørke, noe som har resultart i at høsten har være dårlig. Parana-floden og Paraguay-floden er på et historisk lavt nivå.
 • Mestiser-menigheten
  • Lars Morgan Førland er vår kontakt med mestisermenigheten.
  • Også de har selvsagt vært preget av pandemien. Man kjenner bare til noen få som har omkom i pesten.
  • I denne perioden har menigheten i Santani fullført byggingen av ny kirke i byen. Den har virkelig blitt flott. Gunvor og Ingvald Skretting har vært mye  engasjert i prosjektet.
 • Kontakter:  
  • Det er stadig kontakt via Whats-app / eposter / Facebook-meldinger med både ledere i indianer-menigheten, og mestiser-menigheten. Tema er støtte til diverse prosjekt, informasjon, i blant problemer etc.
  • Ingvald Skretting har kontakt med menigheten i Paso Cadena-området. De er i Paraguay ca 6 mnd i året.
  • Ole Johs Jorud og Rudolf Leif Larsen har kontakt med indianer-menigheten i Curuguaty-området.
    
 • Ikke-finansierte behov / søknader:
  • Ferdigstillelse av kirkene i Ypacarai, Bella Vista, Pedro Juan Caballero og Itakyry, Alto Paraná (menigheten har satt opp taket (tinglado), men mangler finansiering av selve bygget).
  • Flere små-kirker blant indianerne.
  • Vedlikehold og reparasjoner på indianerkirkene.
  • Det er svært mange ønsker fra spesielt de vi kjenner fra før. Svak økonomi gjør at man må holde igjen på bruken av midlene vi har til rådighet.
    
 • Corona-situasjonen:
  • Paraguay ble tidlig i februar 2020 nedstengt. Det var portforbud det meste av døgnet. Derfor var døds-tallet svært lavt i noen måneder, men ved utgangen av 2021 var tallet på døde ca 15.000 døde i helelandet. Pandemien kom til indianermenigheten i mars 2021. Vi så fort at det ble nødvendig å hjelpe til med oksygen til alvorlige covid-19-syke. De alvorlig syke blir innlagt på en klinikk i Curuguaty (nærmeste by). I løpet av året har omkring 330 personar fra menigheten fått hjelp til å kjøpe oksygen. Den koster ca 1.000 kr pr døgn og person. Tre ledere i indianer-kirken administrerer midlene. Generøs hjelp fra private og menigheter i Norge, også Betania, har gjort dette mulig. Det har ikke vært mulig å gi respirator-hjelp. Omkring 25 personer i menigheten unge og gamle har dødd, noe som har skapt mye usikkerhet og redsel blant folk. Ved årets slutt er det fremdeles mange syke i området, mens centrale områder har hatt en stor nedgang i smitte.
  • Søndagsskolene ble også nedstengt, men Margarete Sales Portillo oppsøkte barna rundt omkring, og gav dem oppgaver de måtte løse.

 

 Copyright ® 2012 www.pymisjon.com